Radar · Nyhet

Två göteborgare i regeringens klimatpolitiska råd

När regeringen presenterade medlemmarna i det nya klimatpolitiska rådet fanns två göteborgsnamn med: Åsa Löfgren och Tomas Kåberger, verksamma vid Göteborgs universitet respektive Chalmers.

 

Den 1 januari 2018 inleds arbetet för den nya myndigheten Klimatpolitiska rådet, som är en del i det klimatpolitiska ramverk som riksdagen fattade beslut om under 2017. Rådets uppgift är att utvärdera hur regeringens politik är förenlig med de nationella klimatmålen.

Bland de åtta ledamöterna finns två göteborgare: Tomas Kåberger, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola, och Åsa Löfgren, docent och lektor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet.

– Det kommer att bli fantastiskt spännande att följa svensk klimatpolitik som ledamot i det klimatpolitiska rådet.

Riksdagen har satt upp ett mycket ambitiöst klimatmål för Sverige att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och målet kommer att kräva stora omställningar i samhället de kommande 25 åren, säger Åsa Löfgren i en intervju på Göteborgs universitets hemsida.

Förutom det klimatpolitiska rådet innefattar ramverket också nya klimatmål och den nya klimatlagen.

Syftet med ramverket är enligt regeringens hemsida ”att skapa ordning och reda i klimatpolitiken”.