Radar – Nyhet

Ny rapport kartlägger nödvändiga klimatåtgärder

Miljöförvaltningen har utrett vad Göteborg behöver göra för att klara 1,5-gradersmålet. I en kommande rapport presenteras 85 olika åtgärder som staden ska arbeta med.