Radar · Nyhet

Ny rapport kartlägger nödvändiga klimatåtgärder

Miljöförvaltningen har utrett vad Göteborg behöver göra för att klara 1,5-gradersmålet. I en kommande rapport presenteras 85 olika åtgärder som staden ska arbeta med.

Det senaste året har miljöförvaltningen tillsammans med andra förvaltningar inom Göteborgs stad kartlagt vad Göteborg behöver göra för att leva upp till Parisavtalet om max 1,5 graders global temperaturhöjning. Man är därmed andra kommun i Sverige att göra  detta, efter Järfälla.

Sammanlagt 85 åtgärder har tagits fram inom områden som byggande, transporter och upphandling. Den färdiga rapporten släpps i nästa vecka, men i onsdags höll Miljöpartiet en pressträff tillsammans med miljö- och biståndsminister Isabella Lövin .

– Kärnan i Parisavtalet är ju att det krävs åtgärder på alla nivåer, och kommuner i hela världen är väldigt stora aktörer. Så vi ställde oss frågan för ett drygt år sedan: Vad behöver vi göra för att ta vårt ansvar för att hålla oss inom 1,5-gradersmålet?, sade Ulf Kamne (MP), kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Isabella Lövin drog en parallell till USA, där president Trump i maj meddelade att landet lämnar Parisavtalet.

– Det var ett rejält bakslag i och med att USA historiskt är den största utsläpparen av alla länder. Men det intressanta är att när president Trump meddelade det här var det flera andra aktörer som sade att ”Vi stannar, vi kommer att leva upp det till det här”. Flera städer och delstater har gjort egna planer för att nå Parisavtalet, till exempel New York, sade hon och fortsatte:

– Därför är det väldigt inspirerande att vara här idag, när Göteborg presenterar den här utredningen.

Göteborg har sedan 2014 ett miljömål som säger att staden år 2050 ska vara nere på en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser. Då räknar man även in utsläpp som göteborgarna orsakar i övriga Sverige eller i andra länder genom sin konsumtion.

Vilka faktiska åtgärder som behöver genomföras för att nå målet har dock sammanställts först nu i och med miljöförvaltningens rapport. Bland de 85 punkterna finns att minska flygresandet, satsa på förnybar energi och minska användningen av personbilar.

– Det är viktigt att ta till sig att alla förslagen behövs. Det är mycket som måste göras och vi måste börja nu, sade Kamne och fick medhåll av Isabella Lövin:

– För att nå 1,5-gradersmålet måste vi i princip var nere på nollutsläpp redan 2030. Då kan vi inte fatta beslut om fem eller tio år om hur vi ska nå dit, utan vi måste göra det nu, sade hon.

Ulf Kamne talade om vikten av att “sluta jobba mot oss själva” om Göteborg ska lyckas – att inte säga en sak och samtidigt göra en annan.

– När vi har inriktningar på miljösidan om att minska klimatpåverkan från flyg och transportsektor så är det olyckligt om vi från kommunens sida samtidigt stimulerar fler flygresor. Det behöver vi verkligen ta tag i och det krävs att vi tar modiga beslut som ska genomsyra hela staden.

På frågan om hur man ska få med sig övriga partier på tåget svarade han att konkretionen i rapporten talar till deras fördel.

– När man har att ett så här gediget underlag på vilka konkreta saker som kan göras blir det tydligt att det går att genomföra.

Att det bara var Miljöpartiet från det rödgröna styret som höll i pressträffen ville han inte lägga någon stor vikt vid.

– Vi har gemensamma mål och en gemensam uppfattning. Det här är helt i linje med den rödgröna budget som vi har beslutat om.

Det finns dock många praktiska hinder att ta sig över på vägen. Rapporten är fortfarande endast just en rapport och nästa steg är att ta fram ett beslutsunderlag som politikerna kan ta ställning till inom inte alltför lång tid. När de 85 åtgärderna ska vara genomförda går inte att svara på, menade Kamne.

– Åtgärderna är så olika. Några handlar om att påverka regering och riksdag, några handlar om att utveckla ett arbete som redan görs, andra handlar om investeringar. Men vi måste börja jobba med dem under året, skulle jag säga.