Radar – Nyhet

Miljörörelsen kritisk mot biobränslebeslut

Nu har Europaparlamentet beslutat om unionens mål och regler kring biobränslen de kommande åren – ett beslut som får vitt skilda tolkningar av politiker, bransch och miljörörelse.