Radar · Nyhet

Miljörörelsen kritisk mot biobränslebeslut

Nu har Europaparlamentet beslutat om unionens mål och regler kring biobränslen de kommande åren – ett beslut som får vitt skilda tolkningar av politiker, bransch och miljörörelse.

Bränsleföretaget Preem, med stor verksamhet i Göteborgsområdet, är nöjda med Europaparlamentets beslut kring biobränslen för den kommande perioden i Europa.

Preem, som exempelvis har lanserat tallolja som ett alternativ till fossila bränslen, befarade att parlamentet skulle gå på miljöutskottets linje – att kraftigt begränsa biobränslen även från skogen, men så blev alltså inte fallet.

– Beslutet är ett viktig steg för fortsatt användning av dels tallolja som hållbar råvara, dels vidareutveckling av andra restprodukter från skogen, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem i ett pressmeddelande.

Representanter från den europeiska miljörörelsen är inte lika nöjda med förslaget.

– Det kommer troligtvis leda till att mer och mer skog skövlas i kampen mot klimatförändringarna. Det går stick i stäv mot vetenskapen och det utgör ett allvarligt hot mot våra klimatmål, skriver Alex Mason på WWFs EU-kontor i en kommentar.

Men de svenska Europaparlamentarikerna menar att kritiken är obefogad och att miljörörelsens projicerar de problem som finns kring skövling av regnskog på europeiskt skogsbruk.

– När det gäller förnybart blev det dubbla vinster för klimatet och Sverige. Det ena handlar om höjda ambitioner från kommissionens 30 procent till 35 procent. Det andra är att vi får med bioekonomins roll för att ställa om till ett hållbart samhälle. Inte minst är biobränslena viktiga för att ställa om transportsektorn, säger Jytte Guteland (s) till Aktuell hållbarhet.

De nya reglerna föreslår även att biobränslen från grödor inte tillåts ta en större andel av marknaden än de gjorde förra året. Detta är 2030-sekretariatet, som bevakar Sveriges mål att gå över till en fossiloberoende fordonsflotta, starkt kritiska till, då de anser att de omöjliggör en expansion av biobränslen.

– Begränsningen är en kvarleva av den gamla påstådda konflikten mellan mat och drivmedel, food versus fuel, som vi borde ha kunnat lägga bakom oss, säger Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet.

Innan de nya reglerna helt och hållet kan bli lag måste de godkännas av ministerrådet.