Zoom

Hamnen som kallas miljöbäst och miljösämst

Göteborg hamn prisas internationellt för sitt miljöarbete och nomineras samtidigt till greenwashing-priser för att de upplåter mark till en naturgasterminal. Syre träffar hamnens miljöchef och aktivistgruppen Fossilgasfällan för att få deras olika syn på saken.

Naturgas i hetluften

Vad är LNG?

EU förespråkar fossilgas

Edvard Molitor tycker att han som Göteborgs hamns miljöchef förstår aktivisternas synpunkter, men att de inte alltid angriper rätt problematik. Johanna Stål

Fossilgasfällan bildas

Olivia Linander tycker att den nya LNG-hamnen blir en mur mot förnybart. Kalle Lantz

Ingen ny kritik

”... det är under förutsättningarna som finns i dag det bästa alternativet, eftersom det andra alternativet är att fortsätta köra på olja.”

Stöttar alla bränslen

Ett fartyg med plats för med 9 000 containrar är ingen ovanlig syn i Göteborgs hamn. Johanna Stål