Radar – Nyheter

Göteborgs stad stoppar inköp av påskfjädrar

Göteborgs stad slutar köpa in fjädrar till sina verksamheter eftersom man inte kan garantera djurskyddet. Beslutet grundar sig på ett Göteborgsförslag från Djurens rätt.

Andreas Nordvall Jenny Luks