Radar · Nyheter

Göteborgs stad stoppar inköp av påskfjädrar

Göteborgs stad slutar köpa in fjädrar till sina verksamheter eftersom man inte kan garantera djurskyddet. Beslutet grundar sig på ett Göteborgsförslag från Djurens rätt.

Från och med i år kommer Göteborgs stad att utesluta fjädrar när man köper in lek- och hobbymaterial till skolor och andra verksamheter. Anledningen är att ramavtalets leverantör inte kan garantera att fåglarna – kalkoner som föds upp på farmer i USA – har det bra vid uppfödningen.

Upprinnelsen till beslutet är ett Göteborgsförslag från organisationen Djurens rätt i Göteborg. Det är det andra förslaget som genomförs sedan initiativet startade för drygt ett år sedan.

– Det känns så klart väldigt roligt och lovande att de tar till sig den här informationen, säger organisationens ordförande Andreas Nordvall.


Andreas Nordvall Jenny Luks

Nu hoppas Djurens rätt kunna fortsätta ha en dialog med Göteborg stad.

– Vi ser gärna att vi ska kunna diskutera till exempel burhönsägg, fyrverkerier och mer veganskt i matsalarna. Det finns många frågor att ta upp, men vi får ta dem där staden har möjlighet att ta beslut och förändra genom till exempel upphandlingar.

Enligt en sammanställning från Djurens rätt blir Göteborg den 75 i raden av svenska kommuner som inte köper in fjädrar. Att fjädrar nu plockas bort från ramavtalet ger dock inga garantier för att de försvinner från stadens verksamheter.

– Det som komplicerar frågan är att den leverantör som vunnit upphandlingen ändå i viss mån har kontroll på sina produkter. När vi nu plockar bort fjädrar från ramavtalet finns risk för att de verksamheter som ändå vill ha fjädrar kanske köper sämre alternativ från helt okontrollerade leverantörer, säger Elin Berg Mannebo, handläggare på förvaltningen för inköp och upphandling, till Vårt Göteborg.

Men hon säger också att förvaltningen fört dialog med stadsdelarna och att de berörda verksamheterna inte verkar ha något emot att ändra på sina pysselrutiner.

– De har överlag ställt sig väldigt positiva och jag bedömer att de är väldigt öppna för en förändring.