Zoom

Det frivilliga Göteborg – lika för alla?

Förra veckan skrev vi om det segregerade civilsamhället, som ängsliga mediediskussioner till trots verkar vara på bättringsvägen enligt en ny rapport. I detta nummer möter vi volontärerna Kerstin och Pelle, problematiserar frivilligarbetet en aning och kollar upp hur en kan navigera och engagera sig i Göteborgs ideella värld.

”Idén är att hjälpa ideella organisationer och enskilda människor att hitta varandra.”

Engagera sig utan sakfråga

TeamGöteborg

Passalen

Side by Side by El Sistema Sweden

Volontärbyrån

Många volontärer tycker att nya vänskaper är något av det bästa med att arbeta ideellt. Läraren Åsa Ericsson kramar föräldravolontären Lume Stojkaj inför dagens konsert i Lisebergshallen. Malin Aghed

Utmaningar för framtiden

Ordet volontär:

Somliga tycker att ordet volontär låter passivt och odemokratiskt, och har slutat använda det helt. Andra tycker att det kommunicerar vad det handlar om med önskvärd tydlighet, och har efter att ha försökt använda andra sätt att förklara ideellt arbete återvänt till just ordet volontär.

Andra alternativ kan vara frivilliga, deltagare, medlemmar, hjältar, hjälpare eller underlättare. Delaktighet och påverkansmöjligheter, inflytande och egenmakt – en frivillig entusiast som inte bara utför en given uppgift utan också är med och utformar helheten kan behöva ett namn som beskriver detta bättre än ordet volontär.

Kerstin Johansson tycker att en bra volontär behandlar alla lika, att vara god och glad och ta hand om alla på samma glada sätt. Malin Aghed

”Idealisten i mig njuter i fulla drag”

Pelle Karlsson har varit aktiv volontär sedan 2014. Innan dess satt han mest hemma på fritiden. Malin Aghed

”Det viktigaste är att dyka upp”