Zoom

Det frivilliga Göteborg – lika för alla?

Malin Aghed | Parsa Ebrahimi tog med sig sin kompis Ali Alualddin till volontärbyrån Team Göteborg, och vännerna är nu två av verksamhetens 380 volontärer.

Förra veckan skrev vi om det segregerade civilsamhället, som ängsliga mediediskussioner till trots verkar vara på bättringsvägen enligt en ny rapport. I detta nummer möter vi volontärerna Kerstin och Pelle, problematiserar frivilligarbetet en aning och kollar upp hur en kan navigera och engagera sig i Göteborgs ideella värld.

I Göteborg, liksom i resten av Sverige, finns det människor som engagerar sig ideellt inom praktiskt taget alla områden. Det finns föreningar och nätverk för idrott och friluftsliv, miljöengagemang, socialt arbete, kultur, utbildning och vetenskap, specifika evenemang, trossamfund, politik, olika boendeformer och engagemang i det offentliga som familjehem och olika stödfunktioner. Men är det lika för alla? Vilken roll spelar till exempel boendesituation, ålder, kön eller socioekonomisk bakgrund för ens möjligheter till engagemang?

Forskningsrapporten Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014 talar om olika påverkansfaktorer för engagemang, varav en kombination av socioekonomiska resurser, vanor eller traditioner samt tillgång till sociala sammanhang utmärker sig särskilt. Fler än hälften av svenskarna arbetar enligt rapporten ideellt, vilket skulle innebära att ”alla grupper och klasser i det svenska samhället finns representerade i det ideella arbetet.” Professor Lars Svedberg, en av forskarna bakom rapporten, har tillsammans med sina kollegor tänkt mycket kring begreppet tillit, och påpekar att sammanhangen är enormt komplexa.

– Vad som är hönan och ägget inte är lätt att veta. Engagerar någon sig mer för att den känner tillit till världen, eller växer tilliten när någon engagerar sig? Det kan vara olika i olika situationer. Dessutom kan någon ha stark tillit till individen men inte till samhället, eller tvärtom. Vad vi vet är att det finns en koppling mellan vanor, tillit och frivilligt arbete som spelar roll för människors vilja och förmåga till engagemang.

”Idén är att hjälpa ideella organisationer och enskilda människor att hitta varandra.”

Engagera sig utan sakfråga

Den som vill engagera sig i Göteborgs civilsamhälle men inte har en specifik sakfråga och söker på ”volontär Göteborg” hittar Rädda Barnen, Räddningsmissionen, Röda Korset och Volontärbyrån. Inom Volontärbyrån finns många olika slags uppdrag.

– Idén är att hjälpa ideella organisationer och enskilda människor att hitta varandra, förklarar Anna Snell, pressansvarig på Volontärbyrån. Somliga företag ger arbetstid till ideellt engagemang, och vi kan tillgängliggöra uppdrag så att den som behöver hjälp och den som vill hjälpa upptäcker varandra.

Hälften av Volontärbyråns sökande är under 35 år, och Snell säger att de som är äldre ofta har ärvt sitt engagemang eller också hittat det genom dina barns aktiviteter.

Team Göteborg är ett annat exempel på volontärförmedling. Hela poolen består just nu av 380 personer mellan 15 och 25 år. Åza Rydberg, projektkoordinator på Göteborg & company, förklarar att det görs urval för att gagna jämlikheten inför varje evenemang.

– Vi försöker alltid välja ut så att det blir så jämn fördelning som möjligt exempelvis mellan killar och tjejer. Vi ser på vår verksamhet som en bro mellan skola och arbetsliv. 2016 genererades till exempel 211 jobb genom jobbmässan Starkt läge, anordnad av Team Göteborg och Näringslivsgruppen, och det är vi såklart väldigt glada för.

Varje värd, som volontärerna kallas hos Team Göteborg, får utbildning och information av teamet. Karriärmöjligheter finns, som gruppledare eller mentor för en medvolontär som har en funktionsvariation.

– Just nu har vi 32 aktiva med funktionsvariation och vi ser en markant ökning av sökande 2017 jämfört med tidigare år. Det kan bero på att det ingår en väldigt drivande person med funktionsvariation i marknadsföringsgruppen. Vi ser att förebildning spelar stor roll. Om unga människor får prova olika sätt att engagera sig på tror vi chansen är större att de vill vara aktiva och skapa ett inkluderande samhälle även senare i livet, säger Åza Rydberg.

Vårt starka samhällsengagemang kan också yttra sig till exempel i villaföreningar som arbetar mot etablerandet av boende för ensamkommande eller människor som motarbetar miljövänlig elproduktion.

– En del uttrycker det som ”not in my backyard”. Även detta räknas som civilsamhällesengagemang, säger Lars
Svedberg med eftertryck.

TeamGöteborg

En kommunal volontärbyrå för unga människor som drivs av Göteborg & company. Stadsangelägna evenemang får söka volontärer genom Team Göteborg, som funnits sedan 2009. Verksamheten har en jämn nivå av sökande på ungefär 1000 per år, varav ungefär 200 tas in, men hur aktiva de är varierar.

Passalen

En ideell förening som verkar för allas rätt till ett meningsfullt och aktivt liv. Passalens fokusgrupp är barn och unga med funktionsvariation. Verksamheten är föräldrafri, har FNs mänskliga rättigheter som styrdokument och finns i Göteborg, Kungsbacka, Karlstad, Kungälv och Stockholm.

Side by Side by El Sistema Sweden

Göteborgs Symfoniker är huvudarrangör för det internationella orkester- och körlägret Side by Side by El Sistema Sweden. Lägret genomförs i nära samverkan med Stiftelsen El Sistema. Med visionen att alla barn i Sverige ska ges möjlighet till positiv utveckling genom musicerande i kör och orkester verkar stiftelsen för att sprida och utveckla El Sistema i Sverige. Lägret stöds av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen och utformas tillsammans med Kulturskolorna i Göteborg.

Volontärbyrån

En idéburen organisation med social inriktning, som också utbildar, fortbildar och erbjuder stöd till organisationer som tar emot frivilliga. Byrån drivs av Forum. Verksamheten har funnits i 15 år, och alla ideella organisationer, föreningar eller trossamfund som värnar de demokratiska fri- och rättigheterna får använda volontärbyrån för att hitta folk till olika uppgifter. Alla organisationer granskas manuellt innan de läggs ut i databasen.

Många volontärer tycker att nya vänskaper är något av det bästa med att arbeta ideellt
Många volontärer tycker att nya vänskaper är något av det bästa med att arbeta ideellt. Läraren Åsa Ericsson kramar föräldravolontären Lume Stojkaj inför dagens konsert i Lisebergshallen.Malin Aghed

Utmaningar för framtiden

Vid en rundringning som Syre Göteborg har gjort till ideella organisationer och föreningar inom både idrott, boendefrågor, kultur, miljö och socialt arbete svarar praktiskt taget samtliga att det är svårt att få den yngre generationen att engagera sig i en specifik förening. Många kämpar med långsiktighet i engagemang och nya sätt att prata medlemskap på. Några påpekar att även om de gillar föreningsformen finns det tillfällen då effektivitet och demokrati krockar. I vissa kretsar anses det vara en stor utmaning för framtiden att kommunen har svårt att samarbeta om du inte är en juridisk person och har alla papper i ordning.

Emma Öhrwall från den ideella föreningen Kollaborativ ekonomi Göteborg hoppas att kommun och stat kan förändra sitt sätt att hantera samarbetspartners.

– Det verkar finnas en rädsla från kommunen när det gäller att närma sig civilsamhället. Men civilsamhället kommer att springa om kommunerna om de inte blir mer flexibla i vilka de väljer att stötta. Se på en sådan rörelse som #jagärhär till exempel, eller #vistårinteut. När folk kommer på att det funkar bra att organisera grymt stora grupper människor på ganska kort tid kommer de att göra det.

Ordet volontär:

Somliga tycker att ordet volontär låter passivt och odemokratiskt, och har slutat använda det helt. Andra tycker att det kommunicerar vad det handlar om med önskvärd tydlighet, och har efter att ha försökt använda andra sätt att förklara ideellt arbete återvänt till just ordet volontär.

Andra alternativ kan vara frivilliga, deltagare, medlemmar, hjältar, hjälpare eller underlättare. Delaktighet och påverkansmöjligheter, inflytande och egenmakt – en frivillig entusiast som inte bara utför en given uppgift utan också är med och utformar helheten kan behöva ett namn som beskriver detta bättre än ordet volontär.

Kerstin Johansson tycker att en bra volontär behandlar alla lika, att vara god och glad och ta hand om alla på samma glada sätt
Kerstin Johansson tycker att en bra volontär behandlar alla lika, att vara god och glad och ta hand om alla på samma glada sätt.Malin Aghed

”Idealisten i mig njuter i fulla drag”

Kerstin Johansson ska just iväg och hämta en lastbil i Mölndal, som hon sedan ska köra grejer i från Göteborgs symfonikers förråd till en ännu okänd adress. Volontärarbetet för det internationella musiklägret Side by side by El Sistema är i full gång och över tusen deltagare från olika länder är på väg.

– Jag ville bidra i någon form av integrationsarbete, men jag är inte den som står på perrongen och tar emot flyktingar. Blandningen mellan att köra lastbil och möta ungar passar mig som handen i handsken. Jag tycker om att hugga i praktiskt, och ser jag ett barn som verkar behöva sällskap så går jag dit, kollar läget och sådär. Jag gör inget extra. Jag är Kerstin bara.

Kerstin kallar sig själv sportfåne och har varit med i otaliga Gothia cup, sett kompisarnas ungar ha kul och själv njutit av matcher och nya vänner. På åttiotalet köpte hon hundar, startade hundkurser på ishockeyrinken nedanför apslätten i Kålltorp och var initiativtagare till Göteborgs första Hundens dag. 1997 började hon sjunga i Jerker Leijons kör i Annedals kyrkan – något hon fortfarande älskar – och när Side by side-lägret startade 2014, och Kerstin var med som körsångare, insåg hon att här behövs det händer. Ungar från hela världen som spelar och sjunger tillsammans var en optimal kombination och Kerstin hakade på.

– En bra volontär är god och glad och tar hand om alla på samma glada sätt. Att behandla folk lika, det handlar hela livet om, och som volontär blir det extra tydligt.

Volontärarbetet betyder att bidra med det hon kan, säger Kerstin. Hon har inte resurser nog att skänka så mycket pengar, men hon bidrar med tid och engagemang.

– Det är roligt att göra något för andra, och kul när det finns ett långsiktigt mål. Att bli uppskattad för sitt arbete är såklart viktigt, men det sker hela tiden i mötet med barnen. Dessutom har jag fått vänner för livet. Idealisten i mig njuter i fulla drag.

Pelle Karlsson har varit aktiv volontär sedan 2014
Pelle Karlsson har varit aktiv volontär sedan 2014. Innan dess satt han mest hemma på fritiden.Malin Aghed

”Det viktigaste är att dyka upp”

Pelle Karlsson svalkar sig i värmen på ett café vid Korsvägen. Han har precis varit på möte med Team Göteborg, där han varit aktiv volontär sedan 2014. Han har arbetat frivilligt på Kulturkalaset, West Pride, Picknickfestivalen, Kulturkräm och andra stadsangelägna evenemang. Uppgifterna varierar från att sätta ihop bänkar och dela ut flyers till att plocka skräp eller vakta parkeringar.

– Det är viktigt att säga ja, även om inte varje uppgift är jättekul. Om man tar det man får och gör det bra blir det roligt.

Pelle skrattar och tillägger att han är höjdrädd, så om det behöver klättras ber han alltid att få slippa. Det respekterar folk. Pelle gick med i Team Göteborg för att några vänner peppade honom. Han beskriver att han mest satt hemma innan han började i först Passalen, en ideell förening som vill ge alla möjligheter till en bra fritid, och sedan i Team Göteborg.

– Nu är jag ute rätt mycket och träffar folk, det är det roligaste med att vara volontär. En del träffar man varje gång det är något evenemang och en del är nya. Det enda tråkiga är om det inte finns så mycket att göra. Jag tycker om när det händer saker.

Till vardags jobbar Pelle som reporter på Dinosauriebladet, en del av Gamlemedias dagliga verksamhet. Inom Team Göteborg har han en mentor som han alltid arbetar tillsammans med.

– Alla vi som har extrastöd jobbar tillsammans med någon. De mentorer jag har haft har varit jättebra, och det är skönt att vara två.

Pelle tänker att volontärer behövs för att bringa lite ordning.

– Det viktigaste är att dyka upp helt enkelt. Och när man jobbar, då jobbar man.

Pelle dricker upp det sista av sin dricka och beger sig mot spårvagnen. Snart börjar sommaren, full av evenemang att engagera sig i.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV