Radar – Nyhet

Arbete mot könsstympning förstärks

Samhället måste bli bättre på att upptäcka när kvinnor utsätts för könsstympning. I tisdags anordnades en konferens i Göteborg för att uppmärksamma problemet.