Intro

Syre Göteborg läggs ner – länge leve Syre Göteborg!

Kära Syre Göteborgs prenumerant, häromveckan beslöt Mediestödsnämnden att Syre Göteborg inte får något presstöd på grund av att de, felaktigt, hävdar att tidningen görs av samma redaktion som Syre Stockholm och Syre Global. Det trots att Syre Göteborg har en helt egen redaktion i Göteborg som enligt senaste mätningen av Tidningsstatistik (TS) producerade 83% helt eget material till tidningen (55 procent eget material krävs för att en tidning ska räknas som unik).

Med det beslutet har inte bara kommande presstöd dragits in utan vi tappade även de 3 miljonerna som vi hade i innestående presstöd. Det är att de pengarna inte har betalats ut som är anledningen att Syre Göteborg bara kommit digitalt efter sommaren. Och nu, efter det senaste beskedet, går det tyvärr inte att driva tidningen vidare alls.

Men vi kommer inte överge Göteborg så lätt. Delar av Syre Göteborgs redaktion går över till Syre och kommer där bland annat stå för den lokala Göteborgsbevakningen. Syre är idag en femdagarstidning och under nästa år hoppas vi kunna utveckla den lokala bevakningen i en egen Göteborgsedition av Syre.

Som prenumerant kan du nu välja om du vill ha Syre, Syre Global eller Landets Fria Tidning istället för Syre Göteborg. Du gör det genom att mejla prenumeration@tidningensyre.se. Ange “Efter Syre Göteborg” i ämnesraden. Om du inte gör ett eget aktivt val kan du läsa nedan vad som händer med din prenumeration.*

Som en följd av att Mediestödsnämnden på helt obegripliga grunder inte bara dragit in presstödet utan också kräver tillbaka tidigare utbetalda presstöd är Mediehuset Grönt, som ger ut Syre och Syre Göteborg, i rekonstruktion. Vi är fast beslutna att ta oss igenom den och du kan hjälpa oss genom att ge bort en prenumeration till en vän eller ge ett bidrag till Swish 123 421 12 56 eller bankgironummer 5004-0245. Vi behöver just nu allt stöd vi kan få.

*Om du inte skickar in ett aktivt val av vilken tidning du vill ha istället för Syre Göteborg till prenumeration@tidningensyre.se så sker följande:

Du har bara Syre Göteborg: Din prenumeration kommer fram till årsskiftet (eller till när du förnyar din prenumeration) vara på Syre Global eftersom Mediestödsnämnden anser att det är samma tidning. Från årsskiftet får du sedan Syre där Göteborgsbevakningen kommer finnas.

Du har även Syre Global eller Syre: Du kommer få både Syre och Syre Global.

Du har två tidningar utöver Syre Göteborg från Mediehuset Grönt:  Du kommer få Syre, Syre Global och Landets Fria Tidning.

M v h

Valdemar Möller, chefredaktör för Syre Göteborg

Lennart Fernström, VD Mediehuset Grönt

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV