Radar · Nyheter

M vill ha lägre bensinskatt och dyrare mat

Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson och partiledaren Ulf Kristersson (M) presenterar partiets skuggbudget i riksdagen.

Moderaterna vill ge mer pengar till kommunerna och sänka inkomstskatten och bensinskatten.
Det ska bland annat betalas med höjd moms på mat, minskade bidrag och lägre bistånd.

Moderatledaren Ulf Kristersson uppger att det går att satsa både på välfärden och sänka skatt med rätt prioriteringar.

Han beskriver M:s budgetproposition som ”fokuserad” och kritiserar regeringens budget för att vara ”spretig”.
– Vi låter bli att göra många saker. Vi sparar och prioriterar om mer än 30 miljarder i regeringens budgetproposition, säger Kristersson.

Pengar till kommunerna

En nyhet i M:s budgetmotion är att partiet vill höja de generella statsbidragen till kommunerna med 7,5 miljarder kronor nästa år. Regeringen har föreslagit en höjning med fem miljarder.

Kristersson är oroad för kommunerna och regionernas förmåga att klara ekonomin och därmed vården, skolan och omsorgen.
– Kommunerna går på knäna på många ställen, säger han.

M vill också göra om riktade statsbidrag till kommunerna till generella. Från kommunalt håll har kritik framförts mot att staten detaljstyr för mycket med sina bidrag.

M:s budgetförslag innebär totalt sett att de generella statsbidragen höjs med drygt 14 miljarder nästa år, men att riktade bidrag samtidigt försvinner.

Sänkt bensinskatt

M vill också sänka skatten på inkomster nästa år med 32 miljarder kronor. Där ingår en skattesänkning för pensionärer med nio miljarder kronor, slopad värnskatt för sex miljarder och ett nytt jobbskatteavdrag för 15 miljarder kronor.

Därutöver vill M sänka skatten på bensin och diesel med en krona litern. Det innebär nära sju miljarder kronor i lägre intäkter för staten.
– Vi kan inte låta dem som är helt beroende av bilen bära ett så stor ekonomiskt ansvar och börda för omställningen. Det måste finnas en rättvisa i politiken. Det finns andra sätt att hålla nere utsläppen, säger M:s ekonomisk politiska talesperson Elisabeth Svantesson.

M säger däremot nej till regeringens förslag på sänkt inkomstskatt i glesbygd.

Dyrare mat

Satsningarna på kommunerna och skattesänkningarna finansieras till exempel med höjd matmoms, vilket ger statskassan tio miljarder kronor mer.

M får också loss pengar genom en rad besparingar.
M vill dra ned på biståndet med fem miljarder och räknar med att kunna sänka kostnaderna för migrationspolitiken med 1,5 miljarder kronor nästa år.

M föreslår också stora besparingar i bidrag och ersättningar, bland annat fem miljarder på sjukförsäkringen och lika mycket på a-kassan. En miljard sparas också på ”kvalificering in till välfärden” för nyanlända.

M säger till exempel även nej till regeringens förslag på ökat investeringsstöd för bostadsbyggande och för sänkt arbetsgivaravgift för grupper som har svårt att få sitt första jobb.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV