Radar · Nyheter

50 döda på jobbet – så ska olyckorna bli färre

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Regeringen har en nollvision för dödliga arbetsplatsolyckor, men de senaste åren har antalet dödsfall ökat.
Nu har landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) samlat berörda aktörer inom jordbruk, skogsbruk och fiske för att hitta sätt att minska antalet olyckor inom de områdena.

– Mina näringar hör till dem som är olycksdrabbade, säger hon.
Antalet dödliga arbetsplatsolyckor har ökat de senaste åren. I fjol omkom 50 personer i arbetsrelaterade olyckor i Sverige. Dessutom dog åtta personer som inte ingick i den svenska arbetskraften.

Inom jordbruk, skogsbruk och fiske dödades tio personer förra året.
På onsdagen samlade Jennie Nilsson berörda aktörer till ett första möte för att gå igenom hur läget ser ut och vad som kan göras för att minska antalet olyckor.

– Man efterlyser strukturerat arbete som syftar till att komma åt kulturer och att man når ut och ökar medvetenheten kring de risker som finns men också kring de verktyg som finns att tillgå.

Jennie Nilsson pekar också på en särskild problematik.
– Det här är en sektor som har mycket egenanställningar. Man har inte en arbetsgivare som tar ett samlat grepp utan man är ansvarig för sin egen arbetsmiljö i hög utsträckning, säger hon.

– Det ställer andra och större krav på att vi faktiskt hittar sätt att systematisera det arbetet och att nå ut till den här gruppen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV