Radar · Nyheter

V: Regeringens klimatpolitik räcker inte

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet kritiserar regeringens klimatpolitik för att vara otillräcklig.
– Det pratas för mycket och görs för lite, säger V-ledaren Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet presenterar ett miljö- och klimatpaket i sin budgetmotion för 2020.
– Vi lägger den grönaste budgeten, säger Sjöstedt.

Satsningarna i miljö- och klimatpaketet går på sammanlagt runt 10,5 miljarder kronor 2020 utöver vad regeringen föreslagit i sin budgetproposition.

Av de drygt tio miljarderna vill V lägga närmare tre miljarder på utbyggd och upprustad järnväg och sjöfart. Ytterligare 2,6 miljarder läggs på energieffektivisering och omställning. Det handlar bland annat om elektrifiering av transportsektorn, renovering av flerbostadshus och satsningar på solceller och vindkraft till offentliga byggnader.

V föreslår även 2,8 miljarder kronor mer till billigare och stärkt kollektivtrafik, inklusive en cykelsatsning.
– Regeringen har en ganska skarp profil i klimatfrågor, men faktum är att utsläppen inte minskar, säger Sjöstedt.

Enligt honom är styrkan i V:s förslag att stora pengar satsas på omställning där utsläppen är som störst: transporter, industri, jordbruk och bostäder.
Hur förslagen ska finansieras återkommer partiet till senare i veckan, då hela V:s budgetmotion presenteras. Även om Sjöstedt inte utesluter höjda klimatskatter, så lovar han att det inte blir något V-förslag om höjd bensinskatt utöver den indexuppräkning som regeringen har föreslagit.

Fakta: V:s miljö- och klimatpaket 2020

Utbyggd och upprustad järnväg och sjöfart: 2,95 miljarder (mdr) kronor
Kollektiva och klimatsmarta färdmedel: 2,8 mdr
Hållbar mat: 0,6 mdr
Energieffektivisering och omställning: 2,55 mdr
Klimatanpassning och skydd av biologisk mångfald: 1,26 mdr
Internationella klimatsatsningar: 0,5 mdr
Summa: 10,66 mdr