Radar · Nyheter

Så blir framtidens biljettutbud hos Västtrafik

Nästa år inför Västtrafik ett nytt biljettsortiment.

Stora förändringar stundar i kollektivtrafiken – nästa höst kommer Västtrafik gå över till nya zoner och ett nytt biljettssystem som bolaget hoppas ska upplevas som enklare av kunderna än dagens system.

—     Vi får in mycket synpunkter från resenärer som tycker att biljettsortimentet är krångligt och svårt att förstå. Det har vi tagit till oss av och grundtanken med det nya sortimentet är att det ska bli enklare att välja biljett än vad det är idag. Då behöver vi ett överskådligt utbud som är enhetligt i hela Västra Götaland, säger Peter Hermansson (M), styrelseordföranden för Västtrafik, i ett pressmeddelande.

Grundsortimentet består av biljetter för zonerna och zonkombinationerna A, B, C, AB, BC och ABC.

Alla biljetter i grundsortimentet finns för vuxen och ungdom och för tidsgiltighet 1 dygn, 3 dygn, 30 dagar, 90 dagar, 365 dagar samt för enkelresor. Enkelresa i en zon har giltighet 90 minuter och i två eller fler zoner 180 minuter.

Ett mindre antal specialbiljetter kommer också finnas kvar, medan linjespecifika biljetter försvinner (se faktaruta).

Vad priset för de nya biljetterna kommer bli är ännu inte klart utan kommer att beslutas av Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen under våren 2020.

I augusti höjdes priset för ett 30-dagars periodkort för vuxna i Göteborg med 135 kronor, något som många reagerade starkt på.

I förrförra veckan kom även beskedet att Vässttrafik kommer fyrdubbla antalet kontroller för att motverka fuskåkningar.

Fakta: Nya biljettsystemet

Västtrafiks nya zoner:
Zon A: Göteborg, Partille, Mölndal, Öckerö
Zon B: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn.
Zon C: Resterande 37 kommuner i Västra Götaland
Specialbiljetter som finns kvar:
• Separata periodbiljetter för tätorterna Borås, Skövde, Uddevalla och Trollhättan/Vänersborg.
• Periodbiljett Fritid 30 och 90 dagar, motsvarar dagens Fritid 100 dagar.
• Reshjälpskort oförändrad periodbiljett.
• Provåkarkort oförändrad periodbiljett.
• Gästkort oförändrad periodbiljett.
• Nattvandrarkort oförändrad periodbiljett.
• Resplus oförändrad period och enkelbiljett.
• Sommarkort. Västtrafik utreder en sommarbiljett för turister i Västra Götaland.
Biljetter som tas bort:
De biljetter som kommer att försvinna när det nya biljettsortimentet införs är de som inte följer de redan beslutade principerna.
• Biljetter som gäller i en kommunzon
• Biljetter som gäller i en tätortszon
• Kommunöverskridande biljetter; Göteborg +, Göteborg ++, Flerkommun, Flerkommun+, Kranskommun.
• Medföljandeerbjudandet
• Lågtrafikbiljetter
• Regionen Runt Xtra
• Chalmerskortet
• Marstrand enkelbiljett och årskort
• Viskadalskortet
• Tjänstekort
• Utökning Göteborg
• Enkel Regionen Runt 180 min
• Övergångsbiljett
• Rundtursbiljett Fjällbacka postbåt
• Skärgårdskortet
• Flygbussarnas enkelbiljett ”Välkommen till Göteborg”