Radar · Nyheter

Löfven vill inte ha asyltak

Statsminister Stefan Löfven (S) vill strama åt reglerna för arbetskraftsinvandring av lågutbildade från länder utanför EU.

Statsminister Stefan Löfven (S) vill inte ha ett tak för asylsinvandringen.
Han anser att det går att ha en ”ansvarsfull nivå” ändå.

Inom Socialdemokraterna pågår en debatt om asylinvandringen och segregationen i Sverige.
– Jag välkomnar debatten, säger Löfven.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) kallade nyligen i ett långt Facebookinlägg den ”stora” segregationen för ett ”allvarligt hot mot sammanhållningen, jämlikheten och tilliten i vårt land”. En av hans slutsatser var att Sverige behöver hålla mottagandet av nyanlända på låga nivåer.

Jimmy Jansson, socialdemokratiskt kommunalråd i Eskilstuna, har efterlyst en diskussion i partiet om hur många nyanlända Sverige kan ta emot. Han har i intervjuer talat om ett slags tak, eller nyckeltal, för asylmottagningen.

Känner ingen press

Löfven upplever dock inte en stor press inom partiet för en stramare politik än den som gäller i dag. Han hänvisar också till att en parlamentarisk utredning tillsatts som ska ta fram en hållbar migrationspolitik.
– Vi måste hålla den på en låg nivå, för något annat är inte hållbart, säger Löfven.

Han vill dock inte ha ett tak för asylmottagningen. Han pekar på att den internationella asylrätten i grund och botten kom till efter att judar på flykt från nazisternas förföljelser inte fick tillträde till andra länder.
– Du måste ha rätt att söka asyl om ditt liv är hotat och du är förföljd, säger Löfven.

Han anser att det går att hålla en ”ansvarsfull nivå” på asylmottagningen ändå, genom EU-samarbete, med tydliga gränser, med hjälp till länder utanför EU och med ”ordning och reda” i Sveriges egen asylpolitik.

Politiken skärptes

Inför valet våren 2018 presenterade Socialdemokraterna en ny, stramare migrationspolitik. Den innebar bland annat att asyllagen som tillfälligt skärptes efter flyktingkrisen 2015 skulle ligga fast, att väntetiden för att få lämna in en ny asylansökan efter avslag skulle fördubblas, att möjligheten till spårbyte från asylansökan till ansökan om arbetstillstånd kraftigt skulle minskas eller avskaffas och att centrala mottagningar för asylsökande skulle införas på ett antal platser.

– I fjol presenterade vi riktningen för Socialdemokraternas politik och det är den som gäller. Den är det inte stora delade meningar om, säger Löfven.

– Sedan kan man ha olika uppfattningar i enskilda frågor, men det måste vara tillåtet i ett stort parti.

"Människor far illa"

Alla punkter i migrationspolitiska programmet från 2018 går inte att genomföra på grund av det så kallade januariavtalet mellan S, MP, C och L.
Löfven nämner själv reglerna för arbetskraftsinvandring av lågutbildade från länder utanför EU. De reglerna vill S, enligt partiets migrationspolitiska program, strama åt.

Löfven pekar på att människor utnyttjas och att arbetsgivare i princip säljer uppehållstillstånd.
– Jag tycker fortfarande att det är fel. Tyvärr så har jag ingen majoritet i riksdagen för att strama upp det, säger han.

– Människor far illa och vi har människor här i landet som mycket väl hade kunnat gå in på sådana här jobb, men man hämtar andra från andra sidan jordklotet.