Radar · Nyheter

Göteborgs mellanstadieelever får fler fritidshem

Alla stadsdelar ska i fortsättningen kunna erbjuda fritidshem till alla elever.

Grundskolenämnden i Göteborgs stad har beslutat att utöka fritidsverksamheten i kommunen. Beslutet fattades den 24 september och innebär att alla skolor som i dag har öppen fritidsverksamhet ska organisera för fritidshem.

Öppen fritidsverksamhet innebär att barnen ska erbjudas pedagogisk verksamhet men det är lägre krav på personalens kompetensnivå. Verksamheten är öppen för alla elever och kräver ingen närvaroregistrering. Fritidshem kräver legitimerade lärare och närvaroregistrering, samt är öppna för vårdnadshavare som arbetar eller studerar.

Alla ska erbjudas plats

Syftet med omorganiseringen är att öka likvärdigheten mellan skolorna och att alla skolor ska kunna erbjuda sina elever en plats i fritidshem. De stadsdelar som har skolor som behöver omorganisera är Angered, Västra Göteborg, Göteborgs södra skärgård, Askim, Frölunda och Högsbo.

– Utgångspunkterna för skolorna ser olika ut i nuläget. I samband med omorganiseringen kommer därför likvärdigheten mellan skolorna att öka och fler elever kommer att få tillgång till fritidshem, säger Helena Sjöberg, avdelningschef för avdelningen för stöd till verksamhetsstyrning och utveckling på Göteborgs grundskoleförvaltning, i ett pressmeddelande.