Radar · Nyheter

Allt färre ansöker om fria utsläppsrätter

För vissa särskilt konkurrensutsatta verksamheter, som stålindustrin, finns möjlighet att ansöka om gratis utsläppsrätter inom EU:s system för utsläppshandel.

Antalet företag som ansöker om gratis utsläppsrätter inför nästa handelsperiod har minskat med nästan 20 procent i Sverige, från 640 till 520 stycken.

– EU-reglerna har förändrats så att färre branscher har rätt till fri tilldelning, samtidigt som det totala antalet fria utsläppsrätter har minskat. Fler företag bedömer nu att de inte vill söka tilldelning, säger chefen för Naturvårdsverkets utsläppshandelsenhet Fredrik Hannerz till TT.

EU:s handel med utsläppsrätter infördes 2005 och är nu inne i sin tredje handelsperiod. I början kritiserades systemet för att priserna var alltför låga och att antalet utsläppsrätter för högt. Sedan dess har priserna stigit med nästan 600 procent. En viktig orsak anses vara den regel om att överskottet ska annulleras, som Sverige bidrog till att förhandla fram för 1,5 år sedan.