Radar · Nyheter

Religionsforskare: ”Vi måste bli bättre på att redovisa våra resultat”

Forskare inom humanistiska ämnen måste bli bättre på att redovisa hur de går går tillväga och vad de kommer fram till, anser religionsprofessorn Göran Larsson.

Forskning inom religion-, genusvetenskap eller andra humanistiska ämnen får ofta kritik för att vara flummig och ovetenskaplig. Religionsforskaren Göran Larsson vid Göteborgs Universitet anser att kritiken är orättvis, men menar också att humanistiska forskare måste bli bättre på att berätta om sina metoder och hur de kommit fram till sitt resultat.

 – Att säga att alla forskare som intresserar sig för genus är dåliga bara för att en enskild studie är dålig, det är bara dumt. Självklart finns det mer eller mindre bra studier, men när Macchiarini begick de fel han gjorde var det ingen som drog slutsatsen att vi måste stoppa allt stöd till medicinsk forskning, säger Göran Larsson.

Han menar att ett problem som de humanistiska ämnena dras med är att de flesta människor har någon erfarenhet av dessa ämnen och därför tycker sig kunna dem. 

– Den igenkänningsfaktorn leder ofta till att människor kan säga att ”det där behöver man väl inte forska om”, säger Göran Larsson.

För att undvika den här kritiken tycker han bland annat att humanistiska forskare måste bli bättre på att visa att deras forskning baserar sig på vetande och inte allmänt tyckande. Han tycker därmed också att det är viktigt att man som forskare försöker förhålla sig så neutral som möjligt.

– Många skulle säga att det är naivt att tro att vi kan vara objektiva, samtidigt menar jag att vi måste sträva efter det. Det är också ett krav och en förväntan som allmänheten kan ha på oss, säger han.

På lördag, den 28 september kl. 11-11.20, kommer Göran Larsson att prata om sin essä Humaniora – en vetenskap som andra  i Göteborgs universitets monter på Bokmässan.