Radar · Nyheter

1600-talsvrak hittade i centrala Göteborg

Tre fartygsvrak från 1600-talet har hittats vid Packhusplatsen i Göteborg.
– Vi anade det. Hela centrala Göteborg är en enda stor fornlämning, säger arkitekten Carina Bramstång Plura.

Fynden, som gjordes vid utgrävningarna för järnvägsförbindelsen Västlänken, var glädjande men inte helt oväntade, enligt Bramstång Plura, projektledare för de arkeologiska utgrävningarna.

Där Packhusplatsen ligger i dag låg tidigare Masthamnen. Hamnen var i bruk från 1600-talet, som en del av stadens försvar, men fylldes igen i mitten av 1800-talet. Fartygen lämnades troligen på hamnens botten vid avvecklandet av hamnen.

– Det finns inte jättemånga båtar undersökta i Göteborg. Det finns en båt som man hittade vid grävning av Götatunneln, Götabåten, 2001. De här båtarna är jämförbara. I alla handlingar inför Västlänken står att vid grävning där Masthamnen har legat kan vi hitta båtar. Hela Göteborgs innerstad är ju till stora delar en befästning, säger Carina Bramstång Plura.

Marinarkeologer ska nu laserscanna fynden. Förhoppningen är att de kan säga något om dåtidens schakttekniker, samt tidsåldern och hamnen.

Fartygen, 15-20 meter långa, tros ha använts som fraktbåtar för kortare sträckor under 1600-talet och kanske även på 1700-talet.