Radar · Nyheter

Internt brev pekar ut FN som klimatbov

FN och dess verksamheter släpper ut nära två miljoner ton koldioxid varje år.

FN:s verksamheter orsakar lika mycket koldioxidutsläpp som ett mindre land. Nu kräver över 1 000 anställda inom organisationen att man ser över sina utsläpp och vill bland annat se neddragningar i lyxiga förmåner som flygresor i business class.

FN kallar klimathotet en av vår tids mest brännande frågor – men organisationen får nu intern kritik för att inte integrera hållbarhetstänk tillräckligt i sitt eget arbete.

”Våra åtaganden måste vara mer ambitiösa och minst lika konkreta som FN:s medlemsländer”, heter det i ett brev ställt till generalsekreteraren António Guterres. Avsändare är en grupp som kallar sig Unga FN, ett internt nätverk som arbetar för att organisationen lever upp till de ideal den säger sig stå för.

”När Greta Thunberg nyss seglat över Atlanten och unga människor världen över fortsätter strejka varje fredag behöver vi titta på vår egen påverkan och ta modiga steg för att möta nödläget för klimatet”, skriver gruppen i brevet.

Mer än Malta

FN sysselsätter omkring 44 000 anställda i över 60 länder, och enligt egna siffror orsakade verksamheten utsläpp på 1,86 miljoner ton koldioxidekvivalenter under 2017. Det motsvarar ett avtryck som är större än vissa medlemsländer, som exempelvis Malta och Liberia.

Isabella Marras, FN-koordinator för hållbar utveckling, är en av brevets undertecknare och tycker att FN borde lägga ännu större vikt vid klimatfrågan:

– Vi missar att integrera miljöfrågorna i våra program ordentligt, säger hon.

Unga FN listar tio punkter med åtgärder, bland dem finns minskade eller slopade resebidrag för att dra ned på onödigt resande. Dessa ersättningar ligger i dag på nära 4 000 kronor om dagen för städer som New York. Man föreslår också en bonus för de som låter bli business class på flyget, eftersom dessa resor med sitt frikostiga platsutrymme genererar större utsläpp än en biljett i ekonomiklass. Resor står för nästan hälften av organisationens koldioxidavtryck.

Förnybart

I fjol avgick FN:s miljöchef, norrmannen Erik Solheim, som ledare för miljöprogrammet Unep efter kritik mot att han rest för stora belopp. Under sina första 22 månader på posten hade rest för motsvarande drygt 4,3 miljoner kronor.

Unga FN föreslår också att FN ska avyttra de nära 600 miljarder kronor man har placerade i fossila bränsleföretag i sina pensionsfonder, samt att alla kontor helt och hållet ska använda förnybar energi.

På senare tid har FN tagit initiativ till att börja mäta sina egna koldioxidutsläpp samt sin avfallshantering och mängden färskvatten som förbrukas. Enligt den senaste rapporten är 43 kontor, en dryg tredjedel, koldioxidneutrala.