Radar · Nyheter

”Elevkonventionen” ska förebygga övergrepp

Ett nytt samtalsverktyg ska hjälpa barn att prata om våld och övergrepp.

Vid årsskiftet – om 100 dagar – blir barnkonventionen lag i Sverige. Samtidigt utsätts väldigt många barn i Sverige för olika typer av våld. Nu lanseras ”Elevkonventionen”, en webbguide för att hjälpa skolbarn att prata om övergrepp.

Vad gör jag om någon visar mig porr och jag inte vill se? Vad är missbruk? Finns det några situationer då en vuxen får använda våld mot barn?

Det är några av frågorna i den kostnadsfria digitala samtalsguiden, skapad av kriminologen Nina Rung och retorikern Elaine Eksvärd.

– Kraven som ställs enligt barnkonventionen är att vi ska göra allt vi kan för att skydda barn från våld och övergrepp, och det gör vi absolut inte i dag, säger Nina Rung.

Alla åldrar

Materialet riktar sig främst till lärare och är uppdelat i fyra delar: våld, sexuella övergrepp, porr och försummelse. Enligt Nina Rung ska det kunna användas från förskolan upp till gymnasiet, genom att diskussionsfrågorna som hör till varje avsnitt anpassas efter elevernas nivå.

– Förhoppningen är att fler barn ska våga berätta om vad de är med om, så att våldet och övergreppen kan upphöra, säger hon.

– Vi vet också att barn som lever i hem med våld löper flera gånger högre risk att senare utsätta andra, framför allt om de är pojkar. Den våldsspiralen behöver vi få stopp på.

Stort mörkertal

Förra året anmäldes över 16 000 fall av misshandel mot barn under 15 år, och närmare 3 500 fall av våldtäkt mot barn. Men mörkertalet är mycket stort, och enligt Nina Rung uppskattas att vart femte svenskt barn utsätts för sexuella övergrepp – samtidigt som ungefär lika många försummas av sina föräldrar på något sätt.

– Försummelse handlar om att inte tillgodose barns behov: av närhet, av mat och kläder. Att barnet får klara sig själv. De barnen kan få ännu värre konsekvenser än de som utsätts för fysiskt våld.

Tanken med samtalsguiden är, förutom att få barn som lever med övergrepp att våga berätta, också att verka förebyggande genom att barnen får ökade kunskaper.

– Vet jag vad jag har för rättigheter och någon i framtiden kränker dem genom att utsätta mig på något sätt, då vet jag att det är fel och då kommer jag berätta om det, säger Nina Rung.