Radar · Nyheter

Två lärarfack kan bli ett

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

De båda facken Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ser över möjligheten att bilda ett nytt lärarfack.
– Det är inte ansvarsfullt att fortsätta så här, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Det är Lärarnas Tidning som är först med att rapportera att de båda lärarfacken ska sondera möjligheterna till något nytt, gemensamt.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i åtskilliga år samverkat gentemot arbetsgivarna. Men de konkurrerar också om medlemmarna, och det är detta Johanna Jaara Åstrand inte ser som ansvarsfullt i längden.

– Det är tydligt att trots att vi är två förbund som lägger mycket resurser på att rekrytera medlemmar så sjunker anslutningsgraden, säger hon till TT.

Ska sondera

Respektive styrelse har nu beslutat att sondera terrängen för en ny organisation. Därefter får medlemmarna avgöra om planerna ska tas vidare. Detta sker på Lärarnas Riksförbunds kongress i maj nästa år och Lärarförbundets extra kongress vid samma tid.

– Det är viktigt att inte gå händelserna i förväg. Men vi har konstaterat att nuvarande ordning inte är ändamålsenligt och den stärker inte lärarkårens ställning på arbetsmarknaden. Vi bedömer att det behövs något nytt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Starka skäl

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén säger till TT att hon i dag inte ser en ny organisation framför sig. Men hon ser starka skäl att gå Lärarförbundet till mötes och börja diskutera frågan.

– Våra medlemsgrupper blir mer och mer lika varandra. Vi ser också att Lärarförbundet länge haft dessa tankar. Så i stället för att säga att vi inte vill, så har vår styrelse sagt att vi ska tala med Lärarförbundet och utifrån några basala principer se om det går att skapa något bättre, säger hon och understryker att det är kongressen som har sista ordet.

Lärarförbundet har 234 000 medlemmar och Lärarnas Riksförbund 90 000 medlemmar.

Fakta: Lärarfacken

Lärarförbundet är det större av de två lärarfacken, med 234 000 medlemmar. Förbundet ingår i TCO.
Lärarförbundet organiserar förskollärare, fritidspedagoger, lärare i grundskola och gymnasieskolan, högskolelärare, studie- och yrkesvägledare, lärare i musik- och kulturskolor och skolledare (rektorer).
Lärarnas Riksförbund har 90 000 medlemmar och ingår i Saco.
Förbundet organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. LR organiserar inte förskollärare och rektorer.