Radar · Nyheter

Så ska föreningslivet i Göteborg bli mer inkluderande

RFSL har på uppdrag av Göteborg stad tagit fram ett metodmaterial för ett mer inkluderande föreningsliv.

För att motverka diskriminering och osynliga normer som kan uppstå inom föreningslivet har RFSL, på uppdrag av Göteborgs stad, tagit fram ett metodmaterial för ett mer inkluderande föreningsliv.

 – Vi vill bidra till ett mer öppet föreningsliv i Göteborg där alla känner sig välkomna. Med hjälp av det här metodmaterialet tror vi att föreningarna kan få en bra hjälp att börja prata om inkludering, normer och osynliga regler, säger Madeleine Eriksson, konsulent på idrotts- och föreningsförvaltningen, i ett pressmeddelande. 

Fokus i metodmaterialet ligger på hur ett arbete för att granska utestängande normer behöver göras för att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera på ett likvärdigt sätt ska kunna delta i föreningslivet. I materialet finns bland annat ett antal praktiska övningar som föreningarna kan arbeta med, till exempel att diskutera vad som är en norm och att pröva att gestalta kön. Materialet beskriver även hur man kan göra för att ta fram en inkluderingspolicy. 

Metodmaterialet lanserades under Föreningsforum den 10 september och finns nu tillgängligt för nedladdning på Göteborg stads hemsida.