Radar · Nyheter

Jordlik planet med atmosfärisk ånga upptäckt

Brittiska forskare har upptäckt en exoplanet, K2-18 b, som har atmosfär bestående av vattenånga, vilket av många anses vara en förutsättning för liv.

Astronomer har upptäckt en planet med atmosfärisk vattenånga, vilket ses som en förutsättning för utomjordiskt liv. Planeten är belägen inom den beboeliga zonen i närheten av en stjärna.

Det är i Nature Astronomy som forskare nu tillkännager upptäckten av atmosfärisk vattenånga hos planeten K2-18 b. Förekomsten av vattenånga är intressant, eftersom det anses vara en förutsättning för att en planet ska kunna härbärgera liv.

Planeten ifråga befinner sig dessutom inom den beboeliga zonen, den så kallade guldlockszonen, i närheten av en dvärgstjärna.

Vatten och väte

K2-18 b är en så kallad exoplanet utanför vårt eget solsystem. Planeten, som upptäcktes 2015, har en massa åtta gånger vår egen jord och är dubbelt så stor – och nu tror sig alltså forskarna veta att planeten även har en atmosfär som till stora delar består av vattenånga.

Forskarna, verksamma vid University College London, gjorde upptäckten efter att ha analyserat spektroskopiska data insamlade av rymdteleskopet Hubble. Exakt hur mycket vatten atmosfären innehåller vet inte forskarna, men beräkningar visar att det kan vara så mycket som 50 procent. Därutöver tror forskarna att den även innehåller stora mängder väte.

Lång färd

Detta är inte första gången som forskarna upptäckt en atmosfär hos en exoplanet, men de flesta som upptäckts tidigare har varit gasjättar utan en solid kärna. Det vill säga liknande Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus i vårt eget solsystem. K2-18 b är däremot en stenplanet, precis som vår egen jord, vilket gör planeten intressant för framtida studier, skriver forskarna.

Den som tänker åka dit bör dock tänka om. Avståndet till stjärnan runt vilken planeten kretsar är cirka 111 ljusår.

Fakta: Exoplaneter

En exoplanet är en planet som kretsar runt en annan stjärna än vår egen sol. Ordet är helt enkelt en förkortning av uttrycket extrasolär planet.
De första exoplaneterna hittades på 1990-talet. I början rörde det sig om gasjättar av Jupiters typ som låg i nära omloppsbana runt sina stjärnor. Men med tiden har det upptäckts fler och fler jordliknande planeter som ligger inom den så kallade beboeliga zonen, det vill säga på ett avstånd från sina stjärnor som gör det möjligt för liv att existera.
I dagsläget känner forskarna till över 3 500 exoplaneter. Alla ligger mycket långt från jorden. Med dagens teknik skulle det ta minst tiotusentals år att nå fram till dem.
Källa: Rymdstyrelsen