Radar · Nyheter

Inga svenska dödsfall kopplade till e-cigg

I USA har fem personer avlidit i dödsfall som kopplas till e-cigaretter.

Minst fem personer har i USA avlidit i sjukdomsfall som myndigheter kopplar till e-cigaretter. I Sverige finns inga kända dödsfall – men Giftinformationscentralen följer utvecklingen nära.
– Klart vi följer upp och försöker ha koll. Men än så länge är det ingen som vet vad fallen beror på, säger Johanna Nordmark Grass.

2011 kom de första larmen om förgiftning efter bruk av e-cigaretter i Sverige. Sedan dess har antalet samtal till Giftinformationscentralen ökat väsentligt – i fjol fick verksamheten in 67 stycken om misstänka förgiftningar.

Men enligt verksamheten finns i Sverige inga kända fall kopplade till e-cigaretter likt de uppmärksammade dödsfallen i USA.

– Vi känner inte till varken dödsfall eller att människor har fått lungproblem av e-cigaretter. Därmed inte sagt att det inte kan finnas, men sannolikheten är stor att vi i så fall skulle veta om det, säger Johanna Nordmark Grass, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på Giftinformationscentralen.

"Försökspersoner"

E-cigaretter har blivit allt mer populära de senaste åren. Samtidigt är okunskapen fortfarande stor – både i Sverige och utomlands. Det menar Josefin Jonsson, chef på enheten för tobaksprevention vid Folkhälsomyndigheten.

– Vi vet fortfarande väldigt lite om de långsiktiga effekterna eftersom det finns väldigt lite forskning kring ämnet, säger hon och pekar på en omogen marknad för en produkt som slog igenom först för några år sedan.

– Då blir användarna försökspersoner.

I USA har den amerikanska folkhälsomyndigheten startat en utredning där 450 fall av lungåkommor som kan ha utlösts av e-rökning ska granskas.

Många frågetecken

Den amerikanska myndigheten anser – likt Folkhälsomyndigheten i Sverige – att det finns många frågetecken. I synnerhet när det gäller vilka substanser brukare stoppar i e-cigaretterna där flera av fallen som ska granskas misstänks vara kopplade till cannabisanknutna ämnen. I USA betonar man dock att det fortfarande är för tidigt att säga exakt vad sjukdomsfallen beror på.

Josefin Jonsson menar att det finns skäl att som brukare vara orolig över bristen på kunskap om e-cigaretters långsiktiga effekter, men säger också att den svenska marknaden skiljer sig väsentligt från den amerikanska.

– I Sverige och i Europa har vi regleringar på plats för e-cigaretter. I USA har man inte kommit lika långt, där är det mer oreglerad användning.

Skäl för oro

Bland annat finns inom EU bestämmelser kring ålder, mängden nikotin e-cigaretterna får innehålla och ett gemensamt rapporteringssystem som innebär att ett land har skyldighet att rapportera om de får kännedom om en skadlig produkt.

För det är inte bara cannabisfyllda e-cigaretter som är ett potentiellt problem. En annan aspekt är att lagliga e-cigaretter kan vara fyllda med vätska som innehåller en rad andra kemiska ämnen som kan vara skadliga för kroppen.

– Ingen tillverkare vill medvetet förgifta eller skada användarna. Men vi vet inte vilka andra ämnen som finns i vätskorna, säger Josefin Jonsson.

Fakta: E-cigaretter

• Under 2000-talet har tobaksliknande produkter i form av e-cigaretter (elektroniska cigaretter) etablerats på världsmarknaden.
• E-cigaretter liknar vanliga cigaretter, men innehåller inte tobak. I stället innehåller de en vätska med kemiska ämnen, smakämnen och oftast nikotin. När man tar ett bloss kommer det ånga i stället för rök. Ångan innehåller skadliga ämnen.
• Att röka e-cigaretter kallas ibland för att vejpa, efter engelskans ”vape”.
Omkring två procent av befolkningen använder e-cigaretter antingen dagligen eller ibland.
• Det är 18-årsgräns för att få köpa e-cigaretter som innehåller nikotin.
Källa: UMO, Folkhälsomyndigheten