Radar · Nyheter

Anmälningar om våld i skolan fortsätter öka

Anmälningarna om våld och hot i skolan fortsätter att öka.

Allt fler anmälningar om hot och våld i skolan kommer in till Arbetsmiljöverket rapporterar Dagens Nyheter. Tidningen skriver att anmälningarna om hot i skolan har ökat med 35 procent under den senaste femårsperioden.

Anmälningarna om fysiskt våld har ökat med hela 89 procent under samma period. Ett skäl kan vara att trenden att anmäla hot och våld har ökat i hela samhället. Anmälningarna ökar dock mer inom skolan, men det går inte att säga om siffrorna återspeglar en faktisk ökning eller om det är toppen av ett isberg, skriver DN.

Kristian Hansson, sakkunnig inom skola och utbildning på Arbetsmiljöverket, tror dock att det finns en underrapportering inom skolväsendet, men att fler anmäler allvarliga incidenter.

– Väldigt ofta kan man se att det är situationer mellan lärare och elever som har gått över styr och som har utmynnat i hot eller fysiskt våld, säger han till tidningen.

Dagens Nyheter har fått siffror från det första halvåret som visar att det kommit in 353 anmälningar om våld till Arbetsmiljöverket, om siffrorna håller i sig till årsskiftet så rör det sig om en ökning på 17 procent på bara ett år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV