Radar · Nyheter

Vithajar mystiskt borta från favoritplats

Vanligtvis brukar Shark Spotters ha 200 rapporterade fall där vithajar setts till om året.

Var har världens mest fotograferade vithajar tagit vägen? Forskarna kliar sig i huvudet över försvinnandet. En bov i dramat skulle kunna vara ett ännu större rovdjur.

False Bay nära Kapstaden i Sydafrika brukar vara ett säkert kort om man vill se vithaj. Här kör turistbåtar turer för att låta intresserade få en glimt av den största nu levande rovfisken och dykning i hajburar är en viktig del av turistnäringen. Traktens vithajar kallas med visst fog för ”världens mest fotograferade”.

Men på senare tid har inga vithajar synts till. Organisationen Shark Spotters har inte sett till en enda under hela året, och besvikna turister har fått återvända från sina turer utan att ha sett djuren. Inte heller hajar som av forskningsskäl försetts med sändare har registrerats i viken sedan januari 2017, rapporterar Sciencemag.

Viktiga djur

Vanligtvis brukar Shark Spotters ha 200 rapporterade fall där vithajar setts till om året. Under organisationens 16 år har det aldrig förekommit att man inte har sett en enda.

– Självklart är jag oroad. Vithajar har en oerhört viktig roll att spela i False Bay, säger Shark Spotters forskningsansvarige Tamlyn Engelbrecht till vetenskapssajten.

Orsaken kan vara ett ännu större rovdjur – späckhuggaren. Späckhuggaren är ett av få djur som kan fälla en vithaj. Tidigare har forskare sett att när vithajar och späckhuggares vägar korsas, så ändrar vithajen sitt beteende och kan försvinna från platsen. Flera vithajar har också hittats döda utan sina levrar längs med Sydafrikas kust. Späckhuggare kan med snudd på kirurgisk precision sikta in sig på det näringsrika organet, och lämna övriga kadavret vind för våg.

"Stjäl uppmärksamhet"

Men marinbiologen Sara Andreotti vid Stellenbosch University i Sydafrika är skeptisk till den förklaringen.

– Jag kan inte tänka mig att två späckhuggare skulle få en hel vithajspopulation att försvinna från dess viktigaste plats längs med kusten, säger hon till radiokanalen Capetalk.

Hon betonar att nedskräpning och överfiske antagligen också är viktiga faktorer.

– Min oro är att fokuseringen på späckhuggare stjäl uppmärksamhet från problem som människan kan lösa, säger hon till Sciencemag.

En annan tänkbar förklaring är att vithajarna helt enkelt flyttat, möjligtvis till följd av temperaturförändringar. Längs med Mossel Bay och Angloa Bay i öster har nämligen fler än vanligt setts till.

– Av någon anledning, oavsett om det är späckhuggare eller miljöförhållanden, så verkar vithajarna ha flyttat länge bort längst östkusten och använder inte Falsebayområdet längre, säger Shark Spotters vd Sarah Waries till tv-kanalen ENCA.

Fakta: Vithaj

Vithajen är den största rovfisken, och kan bli mer än sex meter lång och väga över 2,5 ton.
Med sin kraftiga stjärnfena kan vithajen komma upp i hastigheter på cirka 24 kilometer i timmen, och kan med hela kroppen lämna vattnet när den hoppar upp över vattenytan.
Doft och känsel – och 300 tänder i flera rader – är huvudsakliga instrument i jakten på byten som sälar, sjölejon, sköldpaddor och mindre tandvalar.
Ungefär en tredjedel av de hajattacker som inträffar orsakas av vithajar, men relativt få är dödliga. Antagligen biter vithajar människor av nyfikenhet, snarare än att de ser oss som byte.
Även om vithajen anses vara högst i näringskedjan händer det att den själv faller offer, bland annat har späckhuggare (en sorts val) – som kan bli närmare tio meter lång – setts jaga dem.
Källa: National Geographics