Radar · Nyheter

Många ämneslärarstudenter hoppar av

De som väl kommit in på läkarprogrammet fortsätter i hög grad studierna, visar statistik som Göteborgs-Posten rapporterar om.

Inte ens hälften av de ämneslärarstudenter som påbörjat utbildningen går kvar termin sex, visar statistik som Universitetskanslersämbetet tagit fram på uppdrag av Göteborgs-Posten.

Bara 47 procent är kvar i utbildningen i slutet av tredje läsåret. Även grundlärarprogrammet dras med stora avhopp, där är drygt 61 procent kvar vid termin sex.

Av de tio största programmen i Sverige har läkarprogrammet flest studenter som fortsätter, nästan 84 procent.