Radar · Nyheter

Information på vykort räckte inte om skolval

Vykort är trevliga, men räcker inte som informationskanal till exempel när föräldrar ska underrättas om ett obligatoriskt skolval.

Elever som nu börjar i högstadiet i Göteborg har på skolor med en viss organisation varit tvungna att söka plats på skolan igen, även om de gått i samma skola under alla år. Information om detta har skickats till föräldrarna – men bara med vykort.

En familj i västra Göteborg missade vykortet. Under sommaren fick de veta att sonen skulle gå högstadiet i en skola en halvmil bort, istället för den hemmavid där han gått hittills.

När föräldrarna fick veta bakgrunden, överklagade de kommunens placering av sonen. Nu har förvaltningsrätten gett familjen rätt. Domstolen anser att kommunen inte kan styrka att man informerat tillräckligt om skolvalet.

Pojken får nu gå högstadiet på skolan han tillhört tidigare, skriver Göteborgs-Posten.

Kommunens grundskoleförvaltning har beslutat frångå vykorten och skickar i stället brev till berörda föräldrar inför nästa års skolval.