Radar · Nyheter

Hepatit C-behandling av narkomaner en succé

Trettio deltagare i sprutbytesprogrammet i Malmö har blivit botade från hepatit C. De friskförklarade missbrukarna visar att medicinering fungerar, även för en person med en kaotisk tillvaro.
– Den är revolutionerande, säger Marianne Alanko Blomé, läkare på sprutbytesmottagningen i Malmö.

– Vi vet ju att medicinerna funkar, men det vi inte visste var om den här gruppen verkligen skulle kunna tillgodogöra sig behandlingen, säger Marianne Alanko Blomé, enhetsansvarig infektionsläkare.

De nationella riktlinjerna ändrades 2018 så att alla som har kronisk hepatit C ska kunna få tillgång till botande behandling, inte bara de svårast sjuka. Men hur får man åtta veckors medicinering att fungera för intravenösa missbrukare?

Inom ramen för ett forskningsprojekt har man i Malmö behandlat 50 patienter på sprutbytesmottagningen. Utvärderingen av de första 30 av dem visar på en succé, rapporterar SVT Nyheter Skåne. Tre månader efter avslutad behandling är samtliga smittfria.

"Under radarn"

– Det vi gör är att vi försöker motivera. Det här är en grupp som flyger lite under radarn på andra ställen, de kommer till exempel sällan till bokade tider. Vi erbjuder en väldigt flexibel approach, berättar Marianne Alanko Blomé.

Deltagarna har i vissa fall fått dossetter med medicin för en vecka åt gången. När det varit dags för en ny omgång har de inte kallats till ett visst klockslag, utan bara en given dag.

Om det har behövts har deltagarna fått påminnelser via sms och telefonsamtal och ibland har de också blivit uppsökta.

Miljoner virus

Extra provtagning har också gjorts för att motivera deltagarna att fortsätta med medicineringen hela vägen till mål.

– De blir fascinerade av att se hur de går från att ha miljoner virus i blodet till att inte ha någonting alls, då blir de jättemotiverade.

Patienterna kommer att fortsätta följas under fem år för att upptäcka eventuella återinfektioner.

– Vi vet att i den här gruppen kan man förvänta sig att någon får en ny smitta, säger Marianne Alanko Blomé.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att alla smittade med hepatit C som är tolv år eller äldre ska behandlas med de nya medicinerna, men så ser inte verkligheten ut i Sverige ännu. Därför kan Malmöstudien få betydelse i andra delar av landet.

Pressade priser

När de nya läkemedlen introducerades var behandlingen mycket dyr, men priserna har pressats och var förra året nere på cirka 100 000 kronor för en standardbehandling.

Även om detta också är ett stort belopp, måste det sättas i relation till vad obehandlad hepatit C kostar i pengar och lidande, anser Marianne Alanko Blomé. Hon säger att personalen på sprutbytet ofta talar om den nya medicinen som revolutionerande.

– Den är revolutionerande, den har omkullkastat hela tänket kring hepatit C.

Fakta: Hepatit C

Hepatit C är en virussjukdom som infekterar levern.
Det är vanligt att kronisk hepatit C inte ger några symptom, men inflammationen i levern ger skador på sikt och kan efter lång tid leda till levercirros.
I Sverige är ungefär 50 000 personer smittade.
Den pågående forskningsstudien i Malmö genomförs av infektionsläkarna Anna Jerkeman och Marianne Alanko Blomé samt beroendeläkare Martin Bråbäck.
Källor: Nationalencyklopedin och 1177.se