Glöd · Ledare

Beskatta bankerna – men inte för att bekosta kapprustning

Förra året gjorde de fyra svenska storbankerna – SEB, Nordea, Swedbank och Handelsbanken – tillsammans 112 miljarder kronor i vinst. Att regeringen nu föreslår en bankskatt är i det perspektivet fullt rimligt. Det deprimerande i sammanhanget är att pengarna ska gå till att bekosta höjningen av försvarsbudgeten.

Det finns så oerhört många områden där de här pengarna hade kunnat göra nytta: i skolan, i vården, i arbetet med att hjälpa nyanlända och i satsningarna på miljövänligare energi för att bara ta några exempel. Men istället tycker regeringen att det lämpligaste är att ösa dem på mer vapen och militärer och på så sätt vara en del av den kapprustning som snarare gör världen mer instabil och orolig än tryggare.

Pengarna från bankskatten kommer dock inte på långa vägar att räcka till de försvarssatsningar som regeringen vill se. Från år 2022 till 2025 vill regeringen att anslagen till Försvaret ska öka med 5 miljarder per år tills de uppgår till 83 miljarder kronor. Som jämförelse kan nämnas att den totala budgeten för bistånd i dagsläget är ungefär hälften av det, närmare bestämt 43 miljarder kronor. Bara en fjärdedel av den ökade försvarssatsningen ska bekostas av bankskatten, var resten av pengarna ska komma ifrån vet vi ännu inte.

Vad vi inte heller vet är hur bankskatten ska utformas, men många ekonomiexperter tror att det är kunderna som kommer få bekosta det via höjda avgifter. Istället för att låta kunderna betala notan borde man försöka hitta en lösning som gör att bankerna inte längre kan ta ut astronomiska summor i vinst. Pengarna skulle sedan till exempel kunna användas till att finansiera en basinkomst så att vi får tillbaka en del av de pengar vi förlorar genom vårt sparande. Det hade i alla fall varit ett betydligt trevligare och samhällsekonomiskt bättre alternativ än att låta ännu fler grönklädda 18-åringar springa omkring i skogen.

Folk mot fossilgas – en aktionshelg för klimatet i Göteborg den 6–8 september.

Allt tjafs om vilka som ska få vara med och inte med i politiska samtal.