Radar · Nyheter

Västlänkens utsläpp mäts i realtid

Vid Korsvägen och Haga har sensorer satts upp som ska mäta Västlänkenbyggets utsläpp i realtid.

Vid Korsvägen och Haga har sensorer satts upp som ska mäta utsläppen från Västlänkenbygget i realtid.

Sensorer har satts upp på Västlänkens byggplatser vid Haga och Korsvägen. Den nya tekniken mäter föroreningshalter i realtid, och syftet är att kunna ta till snabba åtgärder vid eventuella förhöjda utsläpp.

– Smidiga och billiga sensorer kan göra att vi ser hur byggen och andra händelser påverkar miljön i realtid. Då kan man omedelbart åtgärda höga halter av utsläpp, säger Ågot Watne, miljöutredare på miljöförvaltningen och projektledare för innovationsprojektet Luft- och vattenövervakning med internet of things, LoV-IoT, till Vårt Göteborg.

Västlänkenbygget kan komma att påverka utsläppsnivåerna av bland annat kvävedioxid. Just därför testas tekniken nu vid Korsvägen och Haga, men målet är att kunna mäta utsläpp även på andra platser. 

– Om sensorer kan mäta luft- och vattenkvalitet skulle vi kunna mäta på fler platser och snabbt få en indikation på om något påverkar miljön vid en specifik plats. Göteborgs Stad leder därför innovationsprojektet där vi testar olika typer av sensorer, säger Ågot Watne.