Radar · Nyheter

Sveriges klimatutsläpp minskar inte

Utsläppen från kraftvärmeverk är ett område där kurvan pekar tydligt nedåt i Sverige.

Förra året ökade Sveriges utsläpp av växthusgaser med cirka två procent, och sedan dess syns ingen minskning. Det framgår av Naturvårdsverkets preliminära statistik för första kvartalet 2019.

– Detta är ytterligare en signal på att den kortsiktiga trenden går åt fel håll. Det tyder på att vi inte är på rätt väg för att kunna nå klimatmålen om nettonollutsläpp senast år 2045, säger Julien Morel, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Statistiken omfattar endast nationella utsläpp och inte konsumtionsbaserade utsläpp från exempelvis varor som produceras utomlands.