Radar · Nyheter

Ökning av psykisk ohälsa bland unga

En ny rapport visar att psykisk ohälsa bland unga har ökat.

Psykisk ohälsa bland unga har ökat, visar en rapport som har tagits fram av Myndigheten från ungdoms- och civilsamhällsfrågor. I dag lämnas rapporten över till regeringen, rapporterar Sveriges Radio.

I rapporten framgår det att symptom på psykisk ohälsa som till exempel stress, trötthet och sömnbesvär är vanligare i dag bland unga mellan 16 och 29 år än under jämförelseåret 2007. Då hade 34 procent ofta problem med stress, jämfört med den nya undersökningen där siffran ligger på 49 procent.

Störst är ökningen bland unga tjejer vilket även har visats i tidigare studier. I den nya rapporten uppger 60 procent av tjejerna att de under 2018 ofta har haft problem med stress. En ökning med 18 procentenheter jämfört med 2007. Även bland killarna har stressen ökat, från 26 procent 2007 till 36 procent 2018.

Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, säger att orsakerna behöver studeras ännu närmare.

– Det här är otroligt viktigt att möta. Dels för att vi har unga i dag som lider och kanske inte ens får den hjälp de behöver, men det är också viktigt för det här kan bli ett långt individuellt lidande och en stor samhällkostnad, säger hon.