Radar · Nyheter

Obehöriga lärare ska få mer stöd

Skolverket satsar på ett stödmaterial för att obehöriga lärare ska få hjälp i sin yrkesroll.

Obehöriga lärare ska få mer stöd i sin undervisning och därför satsar Skolverket nu på ett stödmaterial för att hjälpa de obehöriga lärarna i sin yrkesroll, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Myndigheten har, för att underlätta i undervisningen, sammanställt material på webben med tips på hur man bland annat lägger upp undervisningen.

Samtidigt är Lärarförbundet kritiskt och menar att den nya satsningen skickar signaler till arbetsgivare om att det går bra att anställa lärare utan legitimation.

– Vi tycker att det här är en åtgärd som riskerar att devalvera synen på läraryrket ganska kraftigt. Vi tycker det är oansvarigt, säger Robert Fahlgren, andre vice ordförande på Lärarförbundet.

Enligt Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, har materialet efterfrågats av rektorer och det ska ses som ett frivilligt stöd till personalen. Han säger att satsningen dock inte löser problemen långsiktigt.

– De elever som inte har legitimerade lärare har också rätt att möta en kvalitet i undervisningen, och då tror vi att det här materialet kan stödja den kvaliteten.