Radar · Nyheter

Nytt EU-projekt ska minska hemlösheten i Göteborg

Projektet Roof ska förebygga hemlöshet i Göteborg.

I höst ska Göteborg medverka i det nystartade EU-projektet Roof i syfte att minska den strukturella hemlösheten. Göteborg är en av nio städer som ska ingå i projektet de kommande två och ett halvt åren.

Roof ingår i EU-fonden Urbact vars syfte är att lyfta stadsutveckling med hjälp av experter och processledare. I juni fick Göteborg besked om att staden skulle ingå i Roof, som har sitt säte i Gent i Belgien.

Sofia Kuldius är koordinator för Center mot hemlöshet.

– Det är fantastiskt roligt att vi får vara med och belysa frågan om hemlöshet, och att vi gör det utifrån ett europeiskt perspektiv, säger hon till Vårt Göteborg.

Hon menar att hemlöshet till stor del handlar om bostadsbristen och de hinder som finns för människor att ta sig in på bostadsmarknaden. Och det är ett problem som Göteborg delar med de övriga städerna i projektet.

– I första skedet handlar det om att ta fram handlingsplaner för de olika städerna. Alla inblandade får tillgång till expertis och kunskap. Städerna kommer att jobba tillsammans, säger Sofia Kuldius.

Gruppen som ska arbeta med Roof är ännu inte utformad. Göteborgs stad kommer att söka samarbeten med offentliga aktörer, med fastighetsbranschen och med idéburna verksamheter som besitter viktig kunskap.

Redan i dag pågår förebyggande arbete hos många bostadsbolag för att undvika vräkning. I projektet Bostad först görs satsningar som går ut på att ett eget boende är själva fundamentet för att kunna lösa övriga problem som till exempel missbruk.

– Det gäller att se bostad som en mänsklig rättighet även om man har missbruk eller skulder, säger Sofia Kuldius till Vårt Göteborg.

Den officiella starten för Roof är 2 september då projektet påbörjar fas 1 som pågår fram till mars nästa år. Senare i höst blir det kick off i Neapel i Italien och förutom Göteborg medverkar städer som skotska Glasgow och portugisiska Braga.