Radar · Nyheter

GU: Miljöförstöringen i Kina minskar

Utsläppen i Kina börjar efter många års ökning att minska.

En forskningsgrupp från fem länder, där en av deltagarna är Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet, har presenterat en studie som visar att miljöförstöringen i Kina minskar.
– Vår forskningsstudie visar att ökad miljömedvetenheten och satsningar i Kina det senaste decenniet har gett resultat, säger Chen.

Samtidigt som Kinas ekonomiska tillväxt började öka under 1970-talet, ökade också miljöförstöringen. 

– Men analys av våra data visar att för Kina försvagas det sambandet från och med år 1995, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och medlem i FN:s klimatpanel IPCC, i ett pressmeddelande.

Han har tillsammans med en grupp forskare från fem länder gjort en studie som visar att Kinas miljöförstöring minskar. 

Studien visar dock att växthusgasutsläppen har fortsatt öka. Forskarna kan också visa att Kina har förbättrats inom tolv av FN:s hållbarhetsmål de senaste 40 åren, men samtidigt har stora problem med de andra fem.

– Men det är ändå uppmuntrande att konstatera dessa förbättringar. Samtidigt påminner det oss om de akuta behoven att lösa de stora problemen som ökade växthusgasutsläpp och ojämlikhet i inkomst, säger Deliang Chen.

Enligt Chen visar studiens resultat någonting som andra länder kan finna användbart. 

– Många tror att ekonomiska framsteg och miljöförstöring måste hänga ihop. Men vår studie visar att den här kopplingen har blivit svagare under de senaste åren i Kina. Och det ger ju en lite mer hoppfull bild. Detta hopp och läxan man lärt sig av Kina kan vara intressant för andra länder som också behöver utvecklas, och fortsätter:

– Vår forskningsstudie visar att ökad miljömedvetenheten och satsningar i Kina det senaste decenniet har gett resultat.