Radar · Nyheter

Oenighet om receptfritt Viagra

Potensläkemedel Viagra blir receptfritt i Norge och kommer gå att köpa då man fyllt i en hälsodeklaration och fått vägledning om läkemedlet på ett apotek.

Potensläkemedel Viagra blir receptfritt i Norge och även svenskar kan då åka dit för att köpa och importera läkemedlet. I Sverige har Läkemedelsverket inga planer på att slopa receptkravet men det finns de som tycker att vi bör följa Norges exempel.

Norge följer i Storbritanniens spår och gör Viagra receptfritt. Sveinung Stensland, representant för Stortinget, säger till NRK att det finns ett stort problem med olaglig införsel av Viagra i landet. Och då det finns ett tabu kring läkemedlet hoppas man att tillgängligheten ska öka när det blir receptfritt.

För att få köpa läkemedlet krävs att man fyller i en hälsodeklaration och får vägledning om preparatet på ett apotek.

I Sverige har frågan utretts av Läkemedelsverket efter det att Storbritannien slopade krav på recept 2017. Då gjordes bedömningen att behålla det som ett receptbelagt läkemedel.

Anledningen är att potenshöjande läkemedel kan medföra risker vid kombination med vissa andra läkemedel. Impotens kan också vara ett tidigt tecken på en hjärtsjukdom och orsaken till impotensen kan därför behöva utredas.

"Bra beslut"

Sveriges Apoteksförening har dock en annan uppfattning och ser positivt på Norges beslut och tycker att Sverige bör ta efter.

– Det är ett gammalt läkemedel där man väl känner till de risker som finns. Det är också ett läkemedel med stora tillgänglighetsproblem som människor köper på olika illegala sätt där de får ett läkemedel som de kanske inte helt vet vad det är, säger Johan Wallér, verkställande direktör vid Sveriges Apoteksförening.

Han beskriver att potensläkemedel är förknippade med olika tabun vilket medför att många inte använder ett bra och säkert läkemedel. Wallér tycker att apoteken skulle kunna tillhandahålla ett receptfritt Viagra under vissa förutsättningar som liknar hur det kommer att fungera i Norge och redan fungerar i Storbritannien.

– Man bör inte göra Viagra receptfritt helt och hållet, men man kan göra det receptfritt med vissa restriktioner, säger han.

Genom att göra läkemedlet receptfritt, med en restriktion om konsultering med en farmaceut på apoteket, menar Wallér att man både skulle kunna göra det mer tillgängligt och samtidigt undvika att det används fel.

Karl Mikael Kälkner vid Läkemedelsverket säger att det i dagsläget inte skulle fungera i Sverige, då apoteken är uppbyggda på ett annat sätt än i Norge och Storbritannien, och att en apotekare här inte har rätt att neka någon att köpa ett receptfritt läkemedel.

Föras in i Sverige

När Viagra blir receptfritt i Norge öppnas möjligheten att föra in det i Sverige på laglig väg. Då Viagra inte är narkotikaklassat är det fritt att föra in från ett annat EU- eller EES-land – om det är för personligt bruk. Det är dock inte lagligt att föra in Viagra via post från Norge om man saknar recept.

Viagra och liknande preparat är en stor del av de läkemedel som smugglas in i Sverige. Under årets första sex månader har tullen beslagtagit över 2 600 tabletter, 3,5 liter i flytande form och 3,3 kilo potensmedel i pulverform.

– Det mesta kommer in via post och kommer då vanligast från Asien. Det mesta är beställt från olika nätsajter, säger Jonas Karlsson, sakkunnig vid Tullverket.

Potensläkemedel har under senare år ökat i Sverige, enligt Läkemedelsverket hämtade drygt 165 000 män ut potensmedel 2018, jämfört med 2008 då det rörde sig om 112 000 män.

Fakta: Potensproblem

De flesta män, även unga, drabbas av impotens, eller erektil dysfunktion, någon gång i livet. Stress och/eller alkohol är två möjliga orsaker. Bland såväl unga män som vuxna kan bakomliggande sjukdomar orsaka mer allvarliga störningar av potensen.
Risken att drabbas av impotens ökar med stigande ålder. En orsak kan vara kärlförändringar. Impotens kan också vara en markör för en dold kärlsjukdom.
I dag finns ett antal läkemedel mot potensproblem. En vanlig missuppfattning är dock att dessa läkemedel ger stånd. Så är det inte. Däremot kan de förstärka en redan påbörjad erektion.
En annan missuppfattning är att impotens bara beror på bristande lust. Så behöver det inte vara, eftersom erektionsförmågan och sexlusten styrs av helt olika kroppsliga funktioner som dock är tätt sammanflätande och som förstärker varandra.
Källor: RFSU, Svenska Dagbladet, med flera.

Fakta: Viagra

De första blå pillren såldes i april 1998 men började som ett misslyckat försök för läkemedel mot infektioner i bröstkorgen. Under testet av läkemedlet visade Viagra ha dålig effekt mot infektioner i bröstkorgen men med en intressant sidoeffekt hos de manliga deltagarna: preparatet gav männen erektion.
Under läkemedlets första två veckor skrevs det ut 150 000 recept på Viagra i USA.
Försäljningen av Pfizers Viagra-piller toppade 2012 på drygt två miljarder dollar, enligt statistiktjänsten Statista. Sedan dess har den stegvis sjunkit till fjolårets 1,2 miljarder dollar.
Under åren 2003–2017 sålde Pfizer Viagra-piller för sammanlagt 26,4 miljarder dollar (cirka 220 miljarder kronor).
Trenden nedåt sedan 2012 hänger tidsmässigt samman med att EU då öppnade upp för generiska varianter på Viagra, med samma aktiva substanser. I USA finns generiska kopior att köpa sedan hösten 2017.
Källor: AFP, Statista