Radar · Nyheter

Färre läkarbesök när unga måste betala

Unga kvinnors genomsnittliga antal läkarbesök på vårdcentraler sjunker när de når åldern då en patientavgift måste betalas, visar en studie i Västra Götaland.

Även en ganska låg avgift har betydelse för hur ofta man går till läkaren.
I Västra Götaland är läkarbesök i primärvården gratis tills man fyller 20 år. Sedan blir besöken färre, särskilt bland kvinnor med låg inkomst.

Från 20-årsdagen kostar det 100 kronor att träffa en läkare inom primärvården i Västra Götaland. Liknande övergångar från gratis till betalda besök finns i hela Sverige.

Men när avgiften slår till minskar antalet läkarbesök med sju procent, visar en studie som gjorts vid Göteborgs universitet.

Skillnaden är tydligast bland kvinnor, och i den lägsta inkomstklassen. Kvinnor med låg inkomst gör 14 procent färre läkarbesök som 20-åringar än de gjorde som 19-åringar.

– Det är viktigt att visa att patientavgifter påverkar könen och olika inkomstgrupper olika, säger Naimi Johansson, doktorand i hälsoekonomi.

Få besök

Samtidigt kan man notera att unga vuxna allmänt sett gör färre läkarbesök än medelålders och äldre personer.

– Detta är inga högkonsumenter av sjukvård, påpekar Naimi Johansson.

19-åriga kvinnor i studien gjorde i snitt 1,41 läkarbesök inom primärvården under ett år. De flesta av dessa kom nära 20-årsdagen. Den ett år äldre kategorin gjorde i snitt 1,32 läkarbesök under året.

Bland männen, som gjorde 0,86 läkarbesök som 19-åringar, var förändringen efter 20-årsdagen så liten att den inte är statistiskt säkerställd.

Resultatet har hämtats från data om 73 000 unga personer i Västra Götaland.

Passar på?

Vad skillnaden runt 20-strecket beror på ger forskarnas studie inget svar på. Det finns inget som pekar på att 19-åringarna gör onödiga läkarbesök. En möjlighet är att man passar på att söka hjälp innan det kostar pengar.

– Individerna själva kanske skulle uppge det. Men när vi försökte testa den teorin, hittade vi ingen sådan effekt, säger Naimi Johansson.

Att skillnaden är större bland kvinnor kan delvis bero på att de är mer medvetna om avgiften, eftersom de allmänt sett går till vården lite oftare.

Fakta: Om studien

I alla regioner finns en åldersgräns där unga personer går från gratis primärvård till att betala.
Det är vanligt att en avgift införs från 20-årsdagen. Men det kan också ske exempelvis vid 18-årsdagen, eller från och med det år man fyller 20.
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har granskat registerdata om 73 000 personer i åldern 18–22 år i Västra Götaland.
Studien gäller läkarbesök, inklusive återbesök, på vårdcentraler. Besök hos sjuksköterskor ingår inte.
Tidigare svenska studier om patientavgifter har gett olika resultat. Men de har inte gällt just den åldersövergång som nu granskats.