Radar · Nyheter

Sex av tio gymnasielärare vill lämna yrket

Sex av tio gymnasielärare vill lämna yrket på grund av hög arbetsbelastning.

I går drog skolorna i gång efter sommarlovet på flera håll i landet. Men för många gymnasielärare innebär skolstarten en oro, enligt en undersökning gjord av Lärarnas Riksförbund.

Sex av tio gymnasielärare överväger att lämna yrket på grund av hög arbetsbelastning, visar undersökningen. En tredjedel av de tillfrågade uppger att de har varit sjukskrivna på grund av stress, vilket främst orsakats av hög administrativ arbetsbelastning.

”Ska vi kunna motverka lärarbristen, varaktigt höja kunskapsresultaten i skolan och få fler elever att nå gymnasieexamen måste läraryrket präglas av goda förutsättningar att planera och följa upp undervisningen – det är så kvalitativ undervisning skapas”, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, i ett pressmeddelande.

77 procent uppgav att de hade en tung eller mycket tung arbetsbörda under förra läsåret.

Cirka 1 000 gymnasielärare har tillfrågats i undersökningen.