Radar · Nyheter

Parker gör oss lika glada som på jul

Att vistas i en park är bra för humöret.

Buskar, träd och kanske en och annan blomma. Det får oss att må bra. Åtminstone av vårt twittrande att döma. Effekten varar i flera timmar och är så pass stark att den kan jämföras med julen, som är årets gladaste tid på Twitter alla kategorier.

Grönområden gör oss gott och bör vara ett självklart inslag i varje storstad.

Det konstaterar forskare vid University of Vermont i New Hampshire, USA. Detta efter att under tre månaders tid ha analyserat hundratals twittermeddelanden varje dag från 4 668 twitteranvändare som delade med sig av sin geografiska position i San Francisco.

Det visade sig att när personerna vistades i ett grönområde så hände det något med meddelandena. Ordvalen förändrades och meddelandena blev gladare och mer positiva. De blev på bättre humör, helt enkelt.

Som på jul

Forskarna använde sig av en så kallad hedonometer, en sorts lyckomätare som i detta fall är ett online-instrument baserat på runt en miljard tweets som forskare samlat in och kategoriserat under mer än tio års tid. Instrumentet använder sig sedan av cirka 10 000 ord som har graderats och poängsatts efter deras ”emotionella temperatur” där höga poäng på den niogradiga skalan uttrycker lycka och glädje, medan mer nedstämda ord hamnar lägre på skalan.

Det goda humöret satt i upp till fyra timmar efter parkvistelsen och var i nivå med det under julfirandet, som tidigare forskning visat är årets gladaste tid på Twitter.

Efter att med hjälp av naturmyndigheten USFS ha graderat de 160 grönområden som ingick i studien utifrån deras växtlighet, syntes även ett annat samband. Ju mer växtlighet ett område hade, desto friskare blev twittrarnas humör.

Omöjligt att köpa

”Studien visar att ja, människor blir gladare av parker. Stora grönområden i städer är viktiga för människors välmående. Det här är den första studien som använder Twitter för att studera förändringar i känsloläget före, under och efter vistelser i olika typer av parker. De grönare områdena ger en större effekt”, säger Aaron Schwartz, en av forskarna bakom studien som publiceras i People and Nature, i ett pressmeddelande.

Chris Danforth, professor i matematik vid University of Vermont, konstaterar att studiens resultat går i linje med annan forskning som allt tydligare visar på positiva hälsoeffekter av att vistas ute i det gröna.

”Att vistas i naturen erbjuder återhämtningsmöjligheter som är omöjliga att köpa i en affär eller att ladda ner på en skärm”, säger han i en kommentar.