Radar · Nyheter

Regeringen vill se polisen skärpa knarkkamp

Inrikesminister Mikael Damberg (S) och socialminister Lena Hallengren (S) presenterar nya åtgärder för att bekämpa narkotika.

Regeringen tänker be polisen skärpa kampen mot narkotika. Och tystnadsplikten i postlagen ses över, så att det blir möjligt för postanställda att kontrollera och stoppa narkotika som skickas med post.

– Tillgång och missbruk av narkotika är ett samhällsproblem som skördar liv, splittrar familjer och göder den organiserade brottsligheten, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) på en pressträff där han och socialminister Lena Hallengren (S) presenterar nya åtgärder för att minska narkotikaanvändningen.

De gör klart att den restriktiva synen på narkotika ligger fast, regeringen har inga planer på att liberalisera eller mjuka upp synen på cannabis, till exempel.

Inte legalisera

– Vi kommer inte på något sätt att röra oss mot en legalisering, säger Lena Hallengren.

Moderatledaren Ulf Kristersson håller med regeringen i den delen, om att politiken ska vara restriktiv. Han vill inte se några lättnader. Men han är inte imponerad av de åtgärder som regeringen föreslår, och inte alls av statsministern Stefan Löfvens tal om att också knarkköpare av narkotika i välbärgade områden som Danderyd borde förstå att de göder gängkriminalitet.

– Jag tycker inte att han tar problemen på allvar, att reducera knarkproblem till en fråga om rika ungdomar i Danderyd, eller att några utredningar ska ge svar 2021, det är inte ta det på allvar, säger Kristersson.

Han säger att narkotika brukas i alla samhällsklasser, det är ingen nyhet.

– Men att reducera problemställningen till något av klassanalys är inte att ta tag i problemets kärna, säger Kristersson.

Det finns enligt honom inga genvägar runt hårdare straff för gängkriminella, att de som döms får sitta inne längre eller att polis och tull måste få mer resurser.

Brevhemligheten bort?

I dag finns bestämmelser i postlagen om tystnadsplikt som gör att postanställda inte på eget initiativ kan kontakta polis eller tull om de misstänker brott. Regeringen tillsätter därför en utredning som ser över postlagen och förutsättningarna för att kontrollera brev och paket.

Den nuvarande strategin mot alkohol, narkotika, dopning och tobak, som löper ut nästa år, har inte lyckats minska användningen av narkotika. När strategin förnyas ska det därför bli ett större fokus på narkotika.

– När det gäller narkotika är vi alla självkritiska, säger Lena Hallengren.

Regeringen ger också Polismyndigheten i uppdrag att stärka arbetet för att bekämpa illegal handel med narkotika. Polismyndigheten ska redovisa uppdraget senast den 31 oktober 2021. En delredovisning ska lämnas senast den 30 juni 2020.

– Genom att bekämpa narkotikabrottsligheten kan vi försvåra finansieringen av den organiserade brottsligheten, säger Mikael Damberg.

Regeringen ger också Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera narkotikamarknaden i Sverige, eftersom det är länge sedan en liknande kartläggning gjordes.

Fakta: Fyra åtgärder

Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att stärka bekämpningen av narkotikahandeln. Uppdraget ska delredovisas sommaren 2020 och slutföras hösten 2021.
Brottsförebyggande rådet (Brå) ska få i uppdrag att studera narkotikamarknaden i Sverige, om hur den fungerar och hur det påverkar samhället. Det är tio år sedan det gjordes något liknande.
Postlagen ska ses över i en utredning för att personer som hanterar post lättare ska kunna kontakta polisen om de ser något misstänkt i brev eller paket.
Regeringens strategi för arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak ska som planerat uppdateras 2021. Då med mer fokus på narkotika.