Radar · Nyheter

Felparkerad elsparkcykel risk för synskadade

Elsparkcyklar på marken och som är vårdslöst parkerade utgör en säkerhetsrisk för synskadade, menar Synskadades riksförbund.

Elsparkcyklar förändrar stadsbilden för alla – men för den som inte ser utgör de dessutom en säkerhetsrisk.
– Det är ett orosmoment att det helt plötsligt kan dyka upp saker som inte funnits tidigare, säger Jimmy Pettersson på Synskadades riksförbund.

Antalet elsparkcyklar i Sverige har mer än fördubblats bara i år. De rosa och gröna fordonen är numera en vanlig syn i större städer – och inte sällan ligger de omkullvälta mitt på gatan.

Nu uppmärksammar Synskadades riksförbund (SRF) vad de upplever som ett problem för synskadade. I Stockholm genomför förbundet en aktion på Medborgarplatsen där man kommer att lappa felaktigt placerade elsparkcyklar med gula parkeringspåminnelser, berättar Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare och ansvarig för påverkansarbete hos SRF.

– Problemet är att det inte finns några bra uppställningsplatser och att de i och med det utgör en snubbelrisk. Vi har flera medlemmar som snubblat på dem. Vad jag vet har det än så länge inte lett till några allvarligare skador, men man kan få kraftiga blåmärken, säger han till TT.

Oreglerat

Flera europeiska länder har infört stränga regleringar för elsparkcyklar. Köpenhamn har exempelvis begränsat hyrantalet i staden och i Portugal får uthyrningsföretag böta uppemot 3 000 kronor för felparkerade fordon. Men i Sverige är sparkcykelparkering i stort sett helt oreglerat. Stockholm stad har inlett ett arbete med att ta fram uppställningsplatser som också fungerar som laddningsstationer – men utvecklingen går trögt, upplever Jimmy Pettersson.

– Det finns kanske max tio stycken än så länge. Det kommer att ta tid, säkert ett par år innan den processen är klar, säger han.

Men det är inte bara skaderisken som utgör ett orosmoment för synskadade.

– Eftersom man inte ser föremålen när man är synskadad, leder det till en väldig oförutsägbarhet i miljön där man tappar orienteringen. Snubblar man över en sådan här kan det innebära att man får svårt att ta sig vidare, då man tappar de riktmärken man har på en viss gata.

Parkera bättre

Med lappaktionen vill riksförbundet uppmärksamma allmänheten på problemet.

– Vi vill sätta fokus på vad man kan göra som medmänniska. Det går att göra en hel del redan i dag, som att se till att parkera dem där de är så lite i vägen som möjligt, säger Jimmy Pettersson.

Synskadades riksförbund har runt 10 000 medlemmar i Sverige. Många av dem har fått sin synskada i vuxen ålder, vilket gör det extra svårt att anpassa sin vardag.

– Framför allt har man inte samma träning som någon som fått sin synskada som barn. Det tar lång tid att bygga upp ett nytt sätt att förhålla sig till livet och verkligheten om man börjar se dåligt som vuxen.

Fakta: Så säger lagen om elsparkcyklar

Förutom den traditionella cykeln finns det i dag tre fordon som också räknas som cyklar, och för dem gäller olika lagar och regler.
Elsparkcyklar definieras som elfordon utan trampor. Maxhastigheten är 20 kilometer i timmen med max 250 watt, att jämföra med elfordon med trampor som tillåts gå upp till 25 kilometer i timmen. Den tredje kategorin är elfordon utan trampor som är avsedda för personer med fysisk funktionsnedsättning.
En cykel som avviker från dessa krav kommer inte längre att anses vara en cykel.
Man får lov att köra elsparkcykel på trottoaren, men bara i gångfart, det vill säga 6–7 kilometer i timmen.
Källa: Transportstyrelsen