Radar · Nyheter

App ska få göteborgare att lämna bilen hemma

Två Chalmersstudenter har tillsammans med Parkeringsbolaget Göteborg tagit fram en app som visar luftföroreningar över staden.

En app där luftföroreningar över stan syns som mörka moln ska få göteborgare att lämna bilen hemma. Bakom projektet står Parkeringsbolaget Göteborg och två Chalmersstudenter.

Vägtrafiken är den största orsaken till att Göteborg inte klarar av miljökvalitetsnormerna när det gäller luftkvaliteten. Nu har Parkeringsbolaget Göteborg och två Chalmersstudenter slagit sig ihop för att försöka minska luftföroreningarna genom att få göteborgare att välja kollektivtrafik framför bilen.

Enligt de två studenterna, Dilan Ustunyagiz och Jackson Malcolm, ska ett moln, som symboliserar luftföroreningarna, visas i realtid i appen. Ju gråare molnet är, desto mer luftföroreningar.

– En sak som vi undersöker är hur vi kan öka antalet luftmätare i staden så att molnet kan uppdateras i realtid. På de blå automaterna där man köper sin parkeringsbiljett finns redan ett utrymme för sensorer, så nu tittar vi på att köpa in fler och billigare luftmätningssensorer, säger Dilan Ustunyagiz i ett pressmeddelande från Chalmers.

Tanken är att en pendlare ska titta i appen på morgonen, se hur molnet ser ut just då och välja att ta kollektivtrafik istället för bil.

– Våra undersökningar visar också att tid och kostnad ofta är de två viktigaste faktorerna för hur man väljer att förflytta sig. Så vi har testat hur stor pris- och tidsskillnad det kan vara att resa med olika färdsätt från A till B. Många gånger vinner en kombination av att köra egen bil till en pendlingsparkering och därifrån åka med lokaltrafik, eftersom man då kan åka förbi rusningsköer och även slippa dyra parkeringsavgifter inne i centrum. Dessutom kan man ju numera köpa sin bussbiljett i parkerings-appen, säger Dilan Ustunyagiz.