Radar · Nyheter

Nya metoder ska göra tågtrafiken miljövänligare

Sprickbildning i räls och hjul är en av de största underhållskostnaderna för järnvägstrafiken.

Sprickbildning i rälsen är en vanlig orsak till tågstopp och förseningar. Det är också en av de största underhållskostnaderna för järnvägstrafiken. Nu har Chalmers utvecklat en metod som ska förutse sprickbildningen och göra tågtrafiken mer miljövänlig.

Chalmers Railway Mechanics (Charmec), som har forskat på hur sprickbildning i räls och hjul uppstår, har tillsammans med organisationer som arbetar med järnvägstrafiken tagit fram nya metoder för att kunna förutse sprickbildning. Slitage är den vanligaste underhållskostnaden för räls och godsvagnar, och sprickbildning är den vanligaste typen av slitage.

– Allt mer järnvägstrafik går på samma nätverk vilket leder till mindre fönster för underhåll. Men genom att kunna förutsäga sprickbildning minskar risken för driftstörningar, oplanerat underhåll och miljöpåverkan. Då kan även kostnaderna hållas nere. Och det är en nödvändighet för en fungerade och effektiv järnväg, säger Anders Ekberg, biträdande professor vid Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper samt föreståndare för Charmec, i ett pressmeddelande från Chalmers.