Radar · Nyheter

Flera smittade av harpest

Rapporter om harpest kommer in från olika delar av landet, men än är det svårt att säga hur stort utbrottet av sjukdomen är.
– Men det verkar vara en större utbredning i år, säger Erik Ågren, biträdande statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt.

Under sommaren har det kommit in rapporter om att människor har drabbats av sjukdomen harpest. Framför allt är Dalarna, Hälsingland och södra Norrbotten drabbade. Exempelvis Region Gävleborg har fått in 33 anmälda fall sedan början av juli.

– Det finns även ett antal fall som inte är anmälda ännu eftersom man vill invänta provsvar. Det är ganska många fall för oss redan nu, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare på Region Gävleborg, till TT.

Undvik myggbett

Framför allt är det gnagare och harar som bär på infektionssjukdomen, som orsakas av en bakterie. Den sprids till människor främst via myggbett, men sjukdomen kan inte smitta från människa till människa.

– Bästa sättet att skydda sig är att undvika myggbett och man ska vara försiktig när man rör ett dött djur. Man kan även få bakterien om man andas in infekterat damm. I år har vi haft ett fall där en person fick sjukdomen efter att en lada städats, säger Mäkitalo.

Sverige hade ett stort utbrott av harpest 2015. Då drabbades 859 personer i hela landet, varav 582 bodde i Norrbotten och Västerbotten.

Det är svårt att säga hur stort årets utbrott är. Statistiken från Folkhälsomyndigheten släpar efter, men Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) får in många rapporter om döda djur från olika delar av landet.

Många döda harar

– Vi försöker få in döda djur som är färska, men det är inte så många som har kommit in. Så vi har ännu inte ett ökat antal av positiva fall, men det är definitivt många döda harar på många ställen, säger Erik Ågren, biträdande statsveterinär och viltpatolog på SVA.

Främst finns det rapporter om misstänkta fall i Norrland. Dock verkar utbredningen – även om det än så längre rör sig om enstaka fall – vara större i år, uppger Ågren. Smittade djur har hittats i Göteborgstrakten och utanför Gislaved i Småland.

– Men eftersom bakterien har funnits i landet i över 100 år kan det dyka upp var som helst, säger Erik Ågren

Fakta: Harpest

Harpest, eller tularemi, är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Francisella tularensis.
Den drabbar framför allt vilda gnagare och hardjur, men kan även förekomma hos rovdjur och fåglar.
Människor blir i de flesta fall smittade genom myggbett. Smitta kan även ske via fästningar, bromsar och direktkontakt med levande och döda infekterade djur samt via inandning av infekterat damm eller via förorenat vatten.
Typiska symptom är ett svårläkt sår vid bettstället, svullna lymfkörtlar och hög feber.
Behandling sker med antibiotika i 10-14 dagar.
Bästa sättet att undvika att bli smittad är att skydda sig mot myggbett med exempelvis kläder och myggmedel. Tar man hand om döda djur bör man ha skyddsklädsel och handskar, och tvätta händerna efteråt.
Harpest är en anmälningspliktig sjukdom enligt svensk smittskyddslagstiftning.
Sjukdomen smittar inte från människa till människa.
Källor: Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt, Nationalencyklopedin

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV