Zoom

Ekoby planeras i Göteborg

Under två års tid har Föreningen för ekologiska boenden tagit fram ett koncept för ekologiskt hållbara boenden i byform. Gunnebyhus utanför Göteborg blir pilotprojektet och har nu fått EU-stöd.

I Säve, på Hisingen precis innanför Göteborgs kommungräns, ska den ekologiskt hållbara byn Gunnebyhus ligga. Namnet är hämtat från Gunnesby, platsen där byn är tänkt att ligga. Föreningen för ekologiska boenden har under två års tid tagit fram konceptet, som nu har fått EU-stöd via Jordbruksverket.

– Syftet med Gunnebyhus är att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt boende för den moderna människan som vill bidra till klimatförbättring med närhet till stad. Livet i den ekologiska byn i Säve kommer vara ett tryggt boende med hållbarhet i fokus. Vi vill bygga ett litet samhälle i samhället, säger Torbjörn Beyer som är en av de ansvariga för projektet.

Delvis självförsörjande

En ekoby är ett bostadsområde som satsar på hållbarhet och ekologiskt. Husen är byggda i naturvänliga material och till viss del är byn självförsörjande, till exempel med odlingar. Även miljövänliga energikällor är ett viktigt inslag i en ekoby. I en ekoby används ofta småskalig, lokalanpassad vatten- och avloppsteknik samt avfallshantering. Andra saker som bör finnas i en ekoby är till exempel gemensamhetslokaler och gemensamma aktiviteter samt jordkällare för matförvaring.

I Västsverige finns bland annat ekobyarna Utsikten på Orust, Kampetorp i norra Bohuslän, Hästekasen gård i Uddevalla och Grönbo Ekeby som planeras i Bohus.

"En mångfald av människor"

I byn Gunnebyhus kommer det finnas både hyresrätter och bostadsrätter, sammanlagt 80-100 lägenheter. I byns centrum ska ett orangeri ligga. Torbjörn Beyer tror att deras idé kan locka många typer av människor, allt från studenter till barnfamiljer och äldre.

– Vi skapar även en liten företagsby och ett café där människor träffas och knyts samman.  Vi planerar 70 procent bostadsrätter, 25 procent hyreslägenheter och 5 procent byggemenskap. Med denna fördelning tror vi det blir en mångfald av människor som söker sig hit, säger han.

Förhoppningen är att byn ska stå färdig om två till fem år.

– Allt hänger på de tillstånd som behövs hos kommunen, säger Torbjörn Beyer.

Husen i ekobyn ska byggas av återvunnet och närproducerat material, för att vara så klimatsnåla som möjligt
Husen i ekobyn ska byggas av återvunnet och närproducerat material, för att vara så klimatsnåla som möjligt. Foto: Gunnebyhus/Föreningen för ekologiska boenden

Odlingar, kompost och solceller

Husen ska byggas av återvunnet och närproducerat material, för att vara så klimatsnåla som möjligt. Solceller ska producera egen el och matavfallen från hushållen i byn ska komposteras och användas i de närliggande odlingarna.

– Odlingarna som ska finnas kommer bidra till en gemenskap så väl som ett hållbart tänk för framtiden, säger Torbjörn Beyer.

I anslutning till byn ligger en busshållplats för resa till Kungälv och Göteborg. Tanken är att ingen ska ha egen bil i byn, utan de som behöver en bil ibland ska kunna låna en av byns elbilar.

Grönt boende

Torbjörn Beyer menar dock att namnet ekoby inte längre beskriver helt vad de vill göra. Nu försöker de etablera namnet ”grönt boende”.

– Under de två åren som vi har arbetat med detta projekt har en annan benämning växt fram; vi tycker nog att denna typ av projekt istället bör kallas för grönt boende. Det tycker vi associerar till ett modernt tänk på hållbarhet, säger Torbjörn Beyer.

Planer finns även på att installera en vätgasanläggning.

Nära staden

När byn Gunnebyhus står färdig återstå att se. Men enligt Torbjörn Beyer har de redan har flera intressenter till lägenheterna.

– Vi har vissa belägg för att många människor gärna vill bo på Grönt i Gunnesby, nämligen genom en egen lista som skickats runt på olika ställen i Göteborgs kommun och vi fick många underskrifter som gillar denna boendeidé, säger Torbjörn Beyer.

Att byn ska ligga nära staden ser Torbjörn Beyer som någonting positivt. Han tycker att folk ska ha rätt att bestämma hur de vill bo, även om de behöver närheten till en stad.

– Vi tycker att det måste finnas alternativ för människor att välja sin typ av boende och grönt boende i lantlig miljö är ingen konkurrent till stadsliv, det är ett bra alternativ, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV