Radar · Nyheter

Tonåringar lockas av e-cigaretter

I dag vet forskare väldigt lite om de långsiktiga hälsoriskerna med att använda e-cigaretter, men Folkhälsomyndigheten anser att hälsoriskerna måste utredas ordentligt.

De senaste åren har rökandet av e-cigaretter ökat bland unga i Sverige. Folkhälsomyndigheten oroas över att man ännu inte känner till de långsiktiga hälsoeffekterna och kritiserar tillverkare för att marknadsföra sig mot minderåriga.

En ökad tillgång på e-cigaretter med hög halt av nikotin har lett till att andelen tonåringar i åldrarna 16-19 år som röker e-cigaretter nära fördubblats i USA och Kanada, rapporterade nyligen Reuters.

I Sverige oroar sig Folkhälsomyndigheten för en liknande utveckling.

– Vi ser att det är ett ökat intresse för dessa produkter bland tonåringar, och har sett det under många år. Framför allt bland ungdomar i årskurs två på gymnasiet, säger Josefin Jonsson på Folkhälsomyndigheten.

Jämfört med för fyra år sedan är det 70 procent fler svenska gymnasieungdomar som har testat e-cigaretter, bland niondeklassare är ökningen 40 procent. Det visar en rapport från förra året utförd av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Okända hälsorisker

E-cigaretter framhålls inte sällan som ett mindre hälsofarligt alternativ till vanliga cigaretter och som ett hjälpmedel för att sluta röka.

Men i en rapport förra veckan slog världshälsoorganisationen WHO fast att produkterna utan tvekan är skadliga, och att de inte hjälper människor att sluta röka.

En studie från National Academy of Sciences har också visat att e-cigaretter fungerar som en inkörsport till rökning och lockar personer som annars inte hade varit benägna att röka.

I dag vet forskare väldigt lite om de långsiktiga hälsoriskerna med att använda e-cigaretter. Mediciner och läkemedel är ofta noga prövade på djur och människor innan det kommer ut på marknaden. Men med e-cigaretter är det befolkningen som nu blir försökspersoner, anser Josefin Jonsson.

– Det är det som är så komplext med produkten. Precis som med exempelvis huvudvärkstabletter vill vi naturligtvis försäkra oss om att konsumenter erbjuds säkra produkter, men det vet vi inte i dag med e-cigaretterna. Det kommer vi kanske veta om 20 år när man kunnat följa de som börjar använda det i dag.

E-cigaretternas utformning och kemikalierna i vätskorna som används skiljer sig åt mellan olika tillverkare. Men gemensamt för de allra flesta är att de innehåller nikotin i vätskeform med en hög koncentration.

– Det är beroendeframkallande och väldigt giftigt för kroppen. Det finns exempel på dödsfall där folk har fått i sig hög koncentration.

Marknadsförs mot unga

Att användandet av e-cigaretter ökar bland unga kan ha sin förklaring i att e-cigarettindustrin marknadsför sina produkter mot personer under 18 år, säger Josefin Jonsson.

I de traditionella kanalerna som tv och radio är det inte tillåtet enligt svensk lag att marknadsföra tobaksprodukter.

– Men en mycket stor del av marknadsföringen sker i nya kanaler som sociala medier och genom influerare, och lagstiftningen har inte hängt med.

Godissmaker lockar

Helen Stjerna, generalsekreterare för den ideella organisationen A non smoking generation anser att produkternas design och utformning särskilt lockar unga personer, och kräver ett smakförbud på e-cigaretter.

– Det är bara att titta på produkterna, det ser ut som leksaker eller pennor, med glitter och färger. Men framför allt är det smakerna som lockar med direkt godisliknande smaker som hubba bubba och hallonlakrits. Det finns en okunskap bland våra politiker som har godkänt produkterna och att man får marknadsföra dem på sättet man gör.

När det gäller försäljningen av produkterna är internet den främsta kanalen, och det är enkelt för ungdomar under 18 år att beställa hem produkterna, hävdar Helen Stjerna.

– Vilken 12-åring som helst kan gå in och köpa dem på nätet, att man infört åldersgräns i fysiska butiker hjälper föga.

Fakta: Så vanligt är e-cigaretter bland unga

I 2018 års undersökning som genomförs av CAN gällande skolelevers drogvanor svarade 32 procent av eleverna i årskurs 9 att de någon gång använt e-cigaretter. I gymnasiets år 2 var det 41 procent som gjort det.
Andelen elever som använt e-cigaretter har ökat sedan 2014, när man först började ställa frågor om det i skolundersökningen.
I årskurs 9 har andelen användare av e-cigaretter ökat med 9 procentenheter mellan år 2014 och 2018 och med 17 procentenheter i gymnasiet. Majoriteten av de som har använt e-cigaretter har endast provat det någon gång medan 1 procent i båda årskurser gör det dagligen eller nästan dagligen.
Liksom i den vuxna befolkningen var det vanligare att elever som rökte hade provat e-cigaretter än att elever som inte rökte hade gjort detsamma. Av 2014 års skolundersökning framgår det att den vanligaste anledningen till att ha provat e-cigaretter är nyfikenhet.
Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Fakta: E-cigaretter

• Under 2000-talet har tobaksliknande produkter i form av e-cigaretter (elektroniska cigaretter) etablerats på världsmarknaden.
• E-cigaretter liknar vanliga cigaretter, men innehåller inte tobak. I stället innehåller de en vätska med kemiska ämnen, smakämnen och oftast nikotin. När man tar ett bloss kommer det ånga i stället för rök. Ångan innehåller skadliga ämnen.
• Att röka e-cigaretter kallas ibland för att vejpa.
Omkring två procent av befolkningen använder e-cigaretter antingen dagligen eller ibland.
• Det är 18-årsgräns för att få köpa e-cigaretter som innehåller nikotin.
Källa: UMO, Folkhälsomyndigheten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV